Nieuws

HU weer in de laagste regionen van de Keuzegids

Foto: Kees Rutten

Hogeschool Utrecht staat op een gedeelde een-na-laatste plaats (samen met de Haagse Hogeschool) in de ranking van grote hogescholen in de Keuzegids. Hekkensluiter is Inholland terwijl Avans Hogeschool ook dit jaar nummer 1 is. Daarnaast telt de HU vier opleidingen met het predicaat ‘topopleiding’.

Dat blijkt uit de Keuzegids hbo 2022 die donderdag 7 oktober is gepubliceerd. De HU krijgt net als de Haagse Hogeschool een totaalscore van 53,5. Dat is flink lager dan het gemiddelde van de hogescholen. Alleen Inholland scoort met 53 punten iets minder. Ter vergelijking: Avans weet 70,5 punten bijeen te sprokkelen. Windesheim bezet de tweede plek en de derde plaats is voor Hogeschool Leiden.  

De Keuzegids hbo verschijnt in principe elk jaar en bevat de oordelen van studenten over onder meer de inhoud van de opleiding, de docenten en toetsing. Die zijn gebaseerd op de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De Keuzegids maakt lijstjes van de hogescholen en de afzonderlijke opleidingen.
De afgelopen twee jaar zijn geen actuele Keuzegidsen verschenen omdat er kritiek was op de betrouwbaarheid van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Dit jaar is er wel weer een betrouwbare NSE afgenomen.

Scores per opleidingen en ‘domeinen’

Het goede nieuws is dat de HU in ieder geval over vier opleidingen beschikt die tot de beste van het land behoren. Zij tellen 75 punten of meer en krijgen het predicaat ‘topopleiding’ mee. Het gaat om Medische Hulpverlening, Mondzorgkunde, de tweedegraads lerarenopleiding Biologie en de associate degree (AD) Sales en Accountmanagement. In de rankings staan zij vaak op de eerste plaats in vergelijking met andere opleidingen in het land.

Behalve de ‘topopleidingen’ zijn er nog een paar die relatief goed presteren. De tweedegraads lerarenopleiding Omgangskunde staat bovenaan en Finance, Tax and Advice bezet de tweede plaats. Voor Integrale Veiligheid is verder een (gedeelde) derde plaats ingeruimd. Maar daar staan opleidingen tegenover die de laatste plaats innemen: Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Logopedie, Journalistiek, Social Work en Management in de Zorg bijvoorbeeld.

In de Keuzegids is ook een onderverdeling gemaakt naar domeinen. De HU zit in deze domeinen met geen enkel gebied in de plus. Neutraal scoren ‘recht en bestuur’, ‘gezondheid’, ‘aarde en milieu’ en ‘exact en informatica’. Onder het gemiddelde belanden ‘onderwijs en opvoeding’ en ‘taal en communicatie’. Ronduit slecht scoren ‘economie en bedrijf’, ‘gedrag en maatschappij’ en ‘techniek en ontwerp’.

De Keuzegids geeft de opleidingen ook sterren. Vijf sterren betekent ‘uitstekend’, drie sterren is een ‘voldoende’ en één ster staat voor ‘zwak’. Bijna twintig opleidingen van de HU krijgen drie sterren. Degene die het beter doen krijgen het gemiddelde echter niet omhoog. Zo’n tien opleidingen ontvangen vier tot vijf sterren. Maar ruim 25 opleidingen moeten het doen met één of twee sterren en halen de totaalscore voor de hogeschool naar beneden.

AD-opleidingen

Dit jaar is voor het eerst een ranking gemaakt van hogescholen die AD’s aanbieden, tweejarige associate degrees. De HU staat hier op nummer 9 van de 10 instellingen. Fontys Hogescholen is hekkensluiter. Bovenaan prijkt NHL Stenden, op de tweede plaats Windesheim en nummer 3 is Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De HU stopte een aantal jaren geleden met de AD’s, maar begon in 2018 opnieuw met deze tweejarige opleidingen.

De gedeelde een-na-laatste plaats in de Keuzegids van dit jaar zal met teleurstelling ontvangen worden binnen de HU. Collegevoorzitter Jan Bogerd laat in elk geval weten dat de hogeschool met een ‘brede blik’ naar de kwaliteit kijkt. De Keuzegids beperkt zich tot twee dimensies, waaronder de Nationale Studenten Enquête. Onder meer de waardering van de alumni in de Hbo-Monitor en de oordelen van de experts van accreditatieorganisatie NVAO worden daarin niet meegenomen, stelt hij. ‘Wij zijn open over de kwaliteit van de HU en voeren hierover het gesprek. Er is altijd wat te verbeteren, daar werken wij permanent aan. Alle suggesties zijn daarbij welkom, ook die van de Keuzegids.’

‘Het doet pijn’, zei collegevoorzitter Jan Bogerd over de laatste plaats die de hogeschool in de editie van 2019 behaalde. De plaats in de lagere regionen in de lijstjes doet geen recht aan de kwaliteit van het onderwijs aan de hogeschool, opperde hij toen in een interview met Trajectum. Maar het is geen reden tot onderzoek naar de oorzaak van de ontevredenheid onder studenten, stelde Bogerd.  

In 2010 bezette de HU samen met Inholland de laatste plaats in de ranking van de Keuzegids. De jaren erna klom de HU gestaag omhoog, tot de hogeschool in de Keuzegids 2015 in de middenmoot belandde: een gedeelde tiende plek van in totaal 17 grote hogescholen. Daarna ging het weer geleidelijk bergafwaarts tot hekkensluiter in de editie van 2019. De optimist ziet een klein lichtpuntje: de HU behaalde toen 53 punten, tegenover 53,5 dit jaar en kruipt aldus een (gedeelde) plaats omhoog.

Ook interessant: Wat de f*ck is eigenlijk een HSR?