Nieuws

HU zakt enkele plaatsen in Keuzegids

De Hogeschool Utrecht staat in de Keuzegids Hbo 2016 op de negende plaats van de in totaal elf grote hogescholen. Daarmee is de HU ten opzichte van het vorig jaar enkele plaatsen gezakt.

De top drie van grote hogescholen wordt gevormd door Avans (67 punten), Windesheim (65) en Hanzehogeschool Groningen (63). Dat valt op te maken uit de Keuzegids Hbo 2016 die dinsdag 29 september is verschenen. Het gaat hier om de bachelor voltijdopleidingen.

Met een score van 56,5 krijgt de HU een ‘iets zuiniger’ beoordeling dan de 58 punten vorig jaar, constateert de Keuzegids. In de achterhoede doen alleen de Hogeschool van Amsterdam (54 punten) en Inholland (51) het slechter.

Vergelijking
Een vergelijking met de rankings van vorig jaar is wat lastig omdat de samenstelling van de lijstjes ‘grote’, ‘middelgrote’ en ‘kleinere’ hogescholen deels is veranderd. Vorig jaar bezette de HU een tiende plaats (samen met Stenden Hogeschool) van de in totaal zeventien ‘grotere’ hogescholen. De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam stonden toen nog lager dan de HU, maar hebben dit jaar met ieder 58 punten een plaats net erboven bemachtigd. 

De Hogeschool Leiden en de NHL uit Leeuwarden, die vorig jaar ook op een plek onder de HU bungelden, zijn verhuisd naar de lijst middelgrote hogescholen. Daar doet Leiden het met 59.5 punten nu beter dan de HU, terwijl de NHL met 53 hekkensluiter is. Op een gecombineerde lijst van twintig grote en middelgrote hogescholen zou de HU een zestiende plaats innemen.

Inhaalslag
Bij de HU schieten vier van de negen sectoren onder het landelijk gemiddelde. Dat zijn ‘onderwijs en opvoeding’, ‘taal en communicatie’, ‘maatschappij en recht’ en ‘aarde en milieu’. Vorig jaar waren dat alleen ‘maatschappij en recht’ en ‘techniek’. Die laatste heeft dus een kwalitatieve inhaalslag gemaakt. De rest van de sectoren zit op het landelijk gemiddelde. De sectoren kennen geen uitschieters naar boven.

De jongste resultaten in de Keuzegids betekenen dat de gestage opmars van de HU vanuit de lagere regionen een halt is toegeroepen. Een dieptepunt werd bereikt in 2010 toen de HU samen met Inholland als hekkensluiter eindigde. Het jaar erna bereikte de hogeschool de een-na-laatste plaats, terwijl in 2012 een gedeelde derde plaats van onderen werd genoteerd. In 2013 kroop de HU naar een de vier-na-laatste plek. Om dus vorig jaar op een gedeelde tiende plaats (van de zeventien) te belanden.

Afzonderlijke opleidingen
Elk jaar weer onderstrepen de makers van de Keuzegids dat studiekiezers vooral naar de afzonderlijke opleidingen moeten kijken, en niet naar hele instellingen. Inholland heeft bijvoorbeeld een uitstekend beoordeeld conservatorium.

'Vaak worden grote hogescholen in één adem weggezet als ‘onderwijsfabrieken’. Daar kennen docenten je niet, is iedereen een nummer en kijken ze niet op een afhakende student meer of minder', aldus de gids. 'Dat zijn te makkelijke verhalen. Ook bij grote hogescholen lopen docenten met hun hart op de goede plaats die zich inzetten voor goed onderwijs. Alleen lukt dat soms niet, omdat ze niet kunnen rechtbuigen wat er in hun grote organisatie allemaal scheefgegroeid is.'

De hoge score van Avans valt bijvoorbeeld te verklaren vanuit een goede organisatie: 'Deze school blijkt de kunst van ‘klein binnen groot’ te verstaan. Je merkt daar niet zo gauw dat die hogeschool dertigduizend studenten telt: de school is opgesplitst in twintig academies, met een directie die dicht bij de docenten staat. Er is minder bureaucratie dan bij andere grote instellingen en het moet haast wel daardoor komen dat Avans bij verreweg de meeste opleidingen kwaliteit levert.'

Elsevier
In de ranglijsten van weekblad Elsevier, die vorige week verschenen, kwamen ongeveer dezelfde hogescholen als beste bovendrijven. De HU eindigde daar nog een plaatsje lager.

Dat komt mede door een verschil in methode. Elsevier kijkt alleen naar studentoordelen, terwijl de Keuzegids ook meeweegt hoe snel studenten een diploma behalen, hoeveel les ze krijgen en wat experts van de opleiding denken. Opleidingen verdienen zo een waardering die loopt van twintig tot honderd punten. Ook de weging van de uitkomsten is anders: Elsevier kijkt hoeveel opleidingen van een instelling bovengemiddeld goed beoordeeld worden, maar niet hoever ze boven de rest uitsteken en ook niet of ze groot of klein zijn.

Ranglijsten Keuzegids Hbo      

 

Grote hogescholen

Score

Vorig jaar

Oordeel

Avans

67

68

+

Windesheim

65

63

+

Hanze

63

63

o

Fontys

62,5

62

o

Saxion

61,5

59,9

o

HAN

61,5

61,5

o

De Haagse Hs.

58

57,5

o

Hs. Rotterdam

58

57,5

o

Hs. Utrecht

56,5

58

o

HvA

54

52

Inholland

51

51

 

 

 

 

Middelgrote hogescholen

Score

Vorig jaar

Oordeel

Chr Hs Ede (CHE)

70

76

+

NHTV

69

70,5

+

Hs. Zeeland

67

67,5

+

Zuyd

60,5

63,5

o

Hs Kunsten Utrecht

60

59

o

Hs Leiden

59,5

57,5

o

Stenden

58

58

o

Van Hall Larenstein

54

56,5

NHL

53

53,5

 

 

 

 

Kleinere hogescholen

Score

Vorig jaar

Oordeel

TIO hogeschool (part.)

75,5

80,5

+

Viaa

75

80

+

HTH Hotelschool

70

74

+

HAS

69

66,5

+

Artez

64,5

65

o

AHK

64

64,5

o

Vilentum

62

61,5

o

Ipabo

60,5

62,5

o

Codarts

59

60,5

o