Nieuws

Waarom de HU weer start met tweejarige Associate degrees

Nadat de HU eerder stopte met de Associate degree-opleidingen (Ad’s), is er nu weer veel belangstelling voor. De Ad Eventmanagement ging dit jaar uit de startblokken en er volgen er meer. In januari opent het Instituut voor Associate degree de deuren in de HU Amersfoort.

De hogeschool heeft grote plannen met de tweejarige Ad’s. Over circa vijf jaar moeten 1500 studenten het Instituut voor Associate degree (de werktitel was Ad Academy) bevolken, zo is de bedoeling. De tweejarige beroepsopleiding vult het gat tussen mbo 4 en hbo-bachelor (niveau 6).

Enkele vragen aan projectleider en waarnemend locatiemanager HU Amersfoort Marnix van den Berg en kwartiermaker Michel Dingarten, tevens directeur van het Instituut voor Veiligheid.

Waarom start de HU met de Associate degree-opleidingen?
Dingarten: ‘Wij constateren dat voor een deel van de havisten en mbo’ers een hbo-opleiding van vier jaar best veel is. Zij beginnen dan soms niet aan een studie waardoor je deze groep kansen onthoudt. Met de Ad’s is de drempel lager en kunnen ze twee jaar verder studeren en daarna met een diploma aan het werk. Als ze willen, kunnen ze doorstromen in het derde jaar van de bachelor.’

Is er behoefte aan Ad-afgestudeerden bij bedrijven en instellingen?
Van den Berg: ‘We hebben van tevoren onderzoek gedaan naar arbeidsmarktrelevantie. Er moet voldoende werk zijn voor afgestudeerden van de opleidingen die we starten.’ Dingarten: ‘De Ad’s kunnen ook gevolgd worden door mensen die al werken. De opleidingen kunnen opgezet worden als voltijd-, deeltijd- en duale variant. De vorm hangt af van de behoefte van de arbeidsmarkt.’

Enkele jaren geleden zijn de bestaande Associate degrees aan de HU opgeheven (met uitzondering van de Ad Schrijftolk). Waarom?
Dingarten: ‘De focus van de HU lag toen op bachelors en masters, maar voortschrijdend inzicht leidt tot een heroverweging van dit beleid. Andere hogescholen zijn wel doorgegaan met de Ad’s en ze blijken succesvol, zowel wat betreft de instroom van studenten als de interesse voor afgestudeerden op de arbeidsmarkt.’

Van den Berg: ‘Door digitalisering en automatisering is het arbeidsmarktperspectief van sommige beroepsgroepen van mbo 4 weinig florissant. Het perspectief van een afgestudeerd Ad’er of hbo’er is veel beter. Landelijk bekeken zijn de Ad’s de snelst groeiende opleidingen. De Rotterdam Academy is zes jaar geleden met vijftig studenten begonnen en telt nu zo’n 2100 studenten.’

Afgelopen september startte aan de HU Amersfoort de Ad Eventmanager met bijna honderd studenten. En de afgelopen periode kreeg de hogeschool toestemming van het ministerie om de Ad’s Logistiek Management en Software Development te beginnen. Zijn er plannen voor meer opleidingen?
Van den Berg: ‘Ja, een Ad op het gebied van mediatechniek. Hierin werken onder meer het Instituut voor Media van de HU, de gemeente Hilversum, de omroepen op het Mediapark en twee mbo-scholen samen. Ook zijn we bezig met Sales and Accountmanagement en Ervaringsdeskundige, een opleiding meer in de sociale hoek. Ook bekijken we of er een Ad kan komen op het gebied van Built Environment. Het kan nog een paar jaar duren voor deze laatste opleidingen beginnen omdat externe instanties tijd nodig hebben voor de formele goedkeuring.’

De vorige lichting Ad’s was strikt gekoppeld aan moederopleidingen. Ze bestonden grofweg uit de eerste twee jaren van de bachelor. Dat is nu losgelaten?
Dingarten: ‘De nieuwe Ad’s zijn volgens de wet zelfstandige opleidingen, met een eigen curriculum, didactische aanpak en diploma. De docenten komen vanuit de bachelor, het mbo en het werkveld.’

Waarom moet er een apart Instituut voor Associate degree komen? Er is ook veel voor te zeggen om ze dicht bij de opleidingen te situeren.
Dingarten: ‘De ervaring van andere hogescholen leert dat aparte instituten beter werken. De studenten voelen zich er meer verbonden met elkaar en door kleinschalig te organiseren, kunnen zij beter worden begeleid.’ Van den Berg: ‘Dat in het pand van de HU in Amersfoort ook een deel van het MBO Amersfoort is gehuisvest, speelt ook mee. Zo ontstaan er makkelijk doorlopende leerlijnen van het mbo, via de Ad naar de bachelor. In Amersfoort betekent dat een extra kans.’

Donderdag 8 november vindt de eerste conferentie over Ad’s plaats in Almere, georganiseerd door onder meer het Ministerie van OCW en het Overlegplatform Associate degrees.