Nieuws

Het is officieel: de HU heeft de instellingstoets gehaald

Eigenlijk wisten we het in december al, maar nu is het feestelijke oordeel daar: de HU heeft de Instellingstoets Kwaliteitszorg Onderwijs (ITK) officieel gehaald.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft het positieve advies van 12 december 2018 over de instellingstoets overgenomen, zo maakte de organisatie bekend. De HU brengt er een bijna vrolijk persbericht over uit.

‘Een zeer groot compliment voor ons allemaal’, noemt Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur, het NVAO-oordeel in het persbericht. ‘Deze onafhankelijke en objectieve beoordeling bevestigt dat we met onze onderwijsvisie, onze onderwijsvernieuwing en de wijze waarop we dit vormgeven op de goede weg zitten. En dat we daarbij ook goede kwaliteit blijven leveren. Hogeschool Utrecht is met vlag en wimpel geslaagd en dat zullen we ook samen gaan vieren!’

Op 10 juli zal Anne Flierman, voorzitter van de NVAO, het besluit uitreiken bij een feestelijke bijeenkomst aan de HU.

Geen intensieve accreditatie
Over de inhoud van de beoordeling was in december ook al veel duidelijk, zo berichtte Trajectum destijds. Heel in het kort: de onderwijsvisie wordt breed gedragen en het is goed dat opleidingen in eigen tempo aan de invoering ervan kunnen werken. Mooi voorbeeld van onderwijsvernieuwing is de pilot rond de flexibilisering van de deeltijd. Aan de andere kant geldt dat de HU soms te veel tegelijk wil doen. Dat gaat soms ten koste van de ‘kleine kwaliteit’, zoals roostering. Juist die is heel belangrijk in het reguliere onderwijsproces.

De HU heeft de Instellingstoets zelf aangevraagd bij de NVAO. Nu het behaald is, hoeven de afzonderlijke opleidingen geen intensieve accreditatie aan te vragen, maar kunnen ze volstaan met een beperkte accreditatie. Dat scheelt veel tijd en rompslomp. In 2014 keurde de NVAO – na een aanvankelijk voorbehoud – de eerste Instellingstoets van de HU. Het keurmerk heeft een looptijd van zes jaar.