Nieuws

Akkoord over gepersonaliseerd leren bij Archimedes

Foto: Bart Versteeg

De directie en de instituutsraad van Instituut Archimedes hebben overeenstemming bereikt over de manier waarop gepersonaliseerd leren wordt ingevoerd. De directie trekt de uitgewerkte plannen, die door de raad zijn afgekeurd, terug en komt met een nieuw voorstel.

Dat is de uitkomst van een overleg tussen de twee partijen vorige week donderdag. De afspraken zijn vrijdag bekendgemaakt via de nieuwsbrief Archimedesflits. Directie en instituutsraad waren in een langer slepend conflict verwikkeld over de invoering van gepersonaliseerd leren. De directie wilde deze onderwijsvernieuwing in september 2018 bij de deeltijd lerarenopleidingen starten, maar de instituutsraad keerde zich hier tegen.

Studievoorlichting
De raad is niet tegen gepersonaliseerd leren en schaarde zich eerder achter een beleidsnotitie van de directie. Maar de uitwerking ervan rammelt volgens de raad aan verschillende kanten. De directie gaat nu een aantal ‘ontwerpcriteria’ formuleren. Een nieuw voorstel voor invoering van gepersonaliseerd leren bij de deeltijdopleidingen wordt opnieuw ter instemming voorgelegd aan de instituutsraad. De studievoorlichting voor komend jaar gaat uit van het bestaande curriculum.

De nieuwe plannen moeten in ieder geval haalbaar zijn (financieel en in tijd), op voldoende draagvlak kunnen rekenen binnen het instituut en de rol van de examencommissie bij de kwaliteitsborging moet helder zijn, staat in de nieuwsbrief. De uitwerking van de onderwijsvernieuwing in de komende jaren komt te liggen bij de opleidingen en docententeams. ‘Hoe dit bij de opleidingen precies wordt vormgegeven is nu aan de teams’, stelt instituutsdirecteur Jaap van Voorst in een toelichting.

Van Voorst benadrukt dat directie en instituutsraad afgelopen donderdag goed overleg hebben gehad wat resulteerde in duidelijke afspraken. ‘Vanuit de directie wil ik graag aangeven dat ik de opstelling van de instituutsraad als constructief en zeer verantwoordelijk heb ervaren.’