Nieuws

Plan voor oprichting nieuw internationaal instituut

Foto: Kees Rutten

Er zijn vergevorderde plannen voor een nieuw internationaal instituut aan de HU. Daarvoor zullen de opleidingen van het Instituut voor Communicatie (IvC) en het Institute for International Business Studies (IIBS) worden samengevoegd.

Het nieuwe instituut moet in de plannen de thuisbasis gaan vormen voor een aantal Engelstalige opleidingen van de hogeschool. Het gaat om International Business Studies (nu onderdeel van IIBS), Creative Business (onderdeel van IvC) en de master Sustainable Business Transition (zowel van IvC als IIBS). De werktitel is Institute for International Sustainable Development (IISD) en zou volgens planning in januari 2024 van start gaan.

De Nederlandstalig bachelor Communicatie blijft voorlopig als enige over in het Instituut voor Communicatie. De opleiding zal op termijn onder gebracht moeten worden bij een ander instituut.

Frank Buskermolen, directeur van het IvC, bevestigt de plannen. ‘Ze zijn niet nieuw’, zegt hij. In de afgelopen jaren is de bundeling van internationale opleidingen vaker met het college besproken. Begin van dit kalenderjaar opnieuw. Buskermolen en Erik van Riet, interim-directeur van IIBS, kregen de opdracht het idee uit te werken in een business case.

Meer keuzemogelijkheden

De bundeling van de internationale opleidingen moet leiden tot een betere marktpositionering en meer onderlinge samenwerking. ‘Wij kunnen zo meer samen optrekken en meer keuzemogelijkheden creëren voor de studenten’, denkt Buskermolen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat opleidingen worden samengevoegd, stelt hij. Daarnaast is ook niet voorzien in een grote groei door nieuwe opleidingen te starten.

De instituutsraden kregen in april een toelichting op de plannen van de instituutsdirecteuren. De studenten en medewerkers in de raden kregen de business case toegestuurd, maar die blijft vooralsnog vertrouwelijk. Zij hebben de plannen besproken en zullen waarschijnlijk in juni nog met een advies komen. Daarna zal het college van bestuur een besluit over het nieuwe instituut ter goedkeuring voorleggen aan de Hogeschoolraad.

Ook voor Luc van Dijk-Wijmenga, voorzitter van de raad van het Instituut voor Communicatie, komt de oprichting van een nieuw internationaal instituut niet uit de lucht vallen. ‘Onze raad heeft de afgelopen jaren meerdere malen geopperd of het niet goed zou zijn om de Engelstalige opleidingen onder te brengen in één instituut’, vertelt hij.

Instituutsraad positief gestemd

De instituutsraad is ‘zeer kritisch en nauwgezet’ te werk gegaan, zegt de raadsvoorzitter. De instituutsraad is ‘over het algemeen positief gestemd’ over de plannen, staat in een voorlopig advies aan de directie. Wel wil de raad een betere onderbouwing en een risicoanalyse voor de opleidingen Creative Business en Sustainable Business Transition. Ook vraagt de raad zich af wat het gevolg is voor de medewerkers. Inmiddels is een enquête onder hen uitgezet.

De raad van het Institute for International Business Studies is nog niet zo ver als de collega’s van het Instituut voor Communicatie en heeft nog geen advies opgesteld, zegt voorzitter Mariel Venhuizen. Aanstaande donderdag bespreekt de raad het voorstel. Waarschijnlijk rolt daar een advies uit.

‘Uit de reactie van de raad van IvC en gesprekken in de wandelgangen kan je opmaken dat de grote meerderheid er niet negatief tegenover staat’, meent Van Dijk-Wijmenga. Dat is bijzonder, want het gaat om een significante verandering. ‘Maar het perspectief voor studenten, medewerkers en voor bijvoorbeeld onderzoek is beter in zo’n instituut dan het nu is’, verwacht hij.

Hij vindt het ook positief dat de discussie over de voertaal dan voorbij zal zijn. Die wordt Engels.