Nieuws

Verwarring bij oprichting van internationaal instituut

Interieur Heidelberglaan 15 / foto Kees Rutten

Het voorstel voor de inrichting van een nieuw internationaal instituut per 1 januari 2024 leidde tot verwarring en vragen bij de Hogeschoolraad (HSR). Het instituut moet een’thuisbasis’ vormen voor internationalisering binnen de hogeschool.

Het internationaal instituut in oprichting zou moeten ontstaan door de geplande overheveling van twee van de drie opleidingen van het Instituut voor Communicatie (IvC) naar het Institute for International Business Studies (IIBS). IIBS bestaat nu nog uit één opleiding: International Business. Daar komen straks de bachelor Creative Business en de master Sustainable Business Transition bij.

Een volgende stap is dat IIBS een andere naam krijgt. De werktitel is Institute for International Sustainable Development (IISD), maar de definitieve naam wordt samen met de medewerkers bepaald. In het IvC blijft nog één opleiding over: de bachelor Communicatie. Het instituut bepaalt zelf of het zelfstandig blijft bestaan of dat de opleiding verhuist naar een ander instituut.

Raadsleden misten een goede onderbouwing

Het verplaatsen van de opleidingen naar IIBS en tegelijkertijd de vorming van een nieuw instituut is ‘verwarrend’, stelde Annette Wind, voorzitter van de HSR tijdens de vergadering woensdag 15 november. Tineke Zweed, lid van het college van bestuur, beaamde dit. Het voorstel van het college is gebaseerd op de meegestuurde business case die is opgesteld door de instituutsdirecteuren. Die is een half jaar oud en bevat enige ‘verwarrende terminologieën’, meende Zweed.

Zo kreeg de werktitel Institute for International Sustainable Development eerder kritiek vanwege het opnemen van ‘duurzaamheid’. Vanuit de instituutsraden is geopperd om die naam niet meer te gebruiken. Het initiatief voor het verplaatsen van de opleidingen kwam overigens van de directies van de instituten IvC en IIBS. ‘Het college heeft niet de opdracht gegeven om een internationaal instituut op te richten’, zei mede-collegelid Eva Reuling.

Meerdere HSR-raadsleden misten een goede onderbouwing voor de plannen. Ook wilde de raad meer documenten van onder meer de gesprekken die er binnen de instituten over zijn gevoerd. Daarbij rezen er vragen of het Instituut voor Communicatie met één opleiding wel groot genoeg is. Dat is volgens de collegeleden Tineke Zweed en Eva Reuling wel het geval. In ieder geval bestaan er kleinere instituten. Genoemd werden het Instituut voor Veiligheid en Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies.

Verandering van de ‘basisstructuur’

Volgens collegelid Zweed heeft het college bij de verplaatsing van de opleidingen naar een ander instituut niet de toestemming van de HSR nodig. Maar aangezien er een andere naam komt ontstaat er een nieuw instituut. Dit betekent een verandering van de ‘basisstructuur’ van de HU. Daarom heeft het college het gehele voorstel ter goedkeuring aan de HSR voorgelegd. De twee instituutsraden gaven in juni een positief advies. De betrokken opleidingen zijn allen gehuisvest aan de locatie Heidelberglaan 15.

De ‘verhuizing’ van de opleidingen naar IIBS vindt plaats op 1 januari 2024. De afzonderlijke opleidingen blijven bestaan, net als het docententeams en het management. Wel start een procedure voor een nieuwe instituutsdirecteur, omdat de interim van het Institute for International Business Studies volgens planning eind december stopt. Het nieuwe instituut werkt vanaf het begin van het jaar met één managementplan en één begroting.

Bedrijfsvoering wordt ‘robuuster en minder kwetsbaar’

De bestaande examencommissies, opleidingscommissies en de twee instituutsraden blijven tot en met augustus gehandhaafd. Het nieuwe instituut gaat vanaf het volgende collegejaar volledig over in de nieuwe situatie. Door het samenvoegen van de Engelstalige opleidingen kunnen zij elkaar ‘verrijken’, staat in de paragraaf ‘Toegevoegde waarde’. De bedrijfsvoering wordt ‘robuuster en minder kwetsbaar’. Het vormt een ’thuisbasis’ voor internationalisering binnen de hogeschool.

Een raadslid signaleerde dat het lijkt alsof het nieuwe instituut alle internationalisering op zich gaat nemen. Terwijl er meer onderdelen zijn die zich hiermee bezighouden, zoals het International Office. Een ander wees erop dat er meer Engelstalige opleidingen bestaan aan de HU en noemde de master Teacher Education in English. HSR-voorzitter Wind vroeg zich af wat het internationaliseringbeleid van de HU is. Dat is al jarenlang geen issue aan de hogeschool. ‘We weten niet of dit een goede stap is voor het beleid van internationalisering’, zei zij.