Nieuws

Nieuwe naam van het internationale instituut nog niet goedgekeurd

Foto: Kees Rutten

Een nieuwe naam voor het Institute for International Business Studies (IIBS) laat nog even op zich wachten. Het voorstel van het college van bestuur viel niet in goede aarde bij de instituutsraad.

Dit bleek woensdag tijdens de gezamenlijke vergadering van de Hogeschoolraad (HSR) met twee leden van het college. De naamswijziging stond op de agenda, IIBS zou voortaan als Institute for International Business Transformation (IIBT) door het leven gaan. Maar collegelid Eva Reuling signaleerde weerstand bij de instituutsraad en trok het voorstel tijdens de vergadering daarom in.

Het instituut heeft een nieuwe naam nodig omdat sinds 1 januari de bachelor Creative Business en de master Sustainable Business Transition zijn verhuisd van het Instituut voor Communicatie (IvC) naar het Institute for International Business Studies. Dat bestaat nu dus uit drie Engelstalige opleidingen. Het IvC herbergt overigens nu alleen nog de opleiding Communicatie. Dit instituut beslist in de toekomst of het zelfstandig blijft op opgaat in een ander.

‘Ik lees dat de raad van IIBS niet tevreden is met de naam en dat is de reden dat wij het voorstel voorlopig opschorten’, motiveerde Reuling tijdens de vergadering de beslissing de ingediende naam voorlopig terug te trekken. Ze betoogde dat het college geen rol heeft gehad bij het vaststellen ervan. Die is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de directeuren van de twee instituten. ‘Het college heeft geen standpunt over de naamswijziging, maar ik wil dat iedereen zich er thuisvoelt.’

Besluitvorming verloopt rommelig

De besluitvorming rond het IIBS verloopt wat rommelig. In juni vorig jaar kwam een plan voor het nieuw internationaal instituut naar buiten. In november legde het college dit voor aan de HSR. De gebruikte terminologie zorgde voor verwarring. Het voorstel werd in januari weer ingetrokken omdat de HSR geen fiat hoeft te geven voor het plaatsen van opleidingen in een ander instituut. Het college liet de toestemming voor verhuizing over aan de twee instituutsraden.

De HSR moet wel goedkeuring verlenen aan een nieuwe instituutsnaam, omdat dit een verandering is van de zogeheten basisstructuur van de hogeschool. De naam van IIBS is volgens het college niet meer passend als de twee anderen toetreden.

Binnenkort een nieuw voorstel

Medewerkers van IIBS konden voorstellen doen voor een nieuwe naam. Studenten werden niet bevraagd omdat de naam vooral intern wordt gebruikt, wat op kritiek van de studenten uit de HSR leidde. Twintig ideeën zijn besproken in een commissie met medewerkers en studenten uit de instituutsraad en opleidingscommissie. Het college gaat onderzoeken wat de kritiek is van de instituutsraad en komt binnenkort opnieuw met een voorstel.