Nieuws

Instituutsraden opnieuw aan zet bij verhuizing Engelstalige opleidingen

Foto: Kees Rutten

Niet de Hogeschoolraad (HSR) maar de instituutsraden beslissen of twee Engelstalige opleidingen verhuizen naar het Institute for International Business Studies (IIBS). De HSR moet wel zijn fiat geven aan de nieuwe naam van dit instituut.

Dit bleek tijdens de gecombineerde vergadering van de HSR met het college van bestuur op woensdag 17 januari. Eind vorig jaar legde het college een plan voor aan de HSR om twee opleidingen van het Instituut voor Communicatie (IvC) over te hevelen naar IIBS. Een volgende stap zou zijn dat IIBS een andere naam krijgt. Zodoende zou er een nieuw internationaal instituut ontstaan per 1 januari.

Maar het voorstel aan de HSR is inmiddels ingetrokken. ‘Het is geen nieuw instituut’, benadrukte collegelid Eva Reuling desgevraagd in de pauze van vergadering met de HSR. Het instituut bevat nu nog alleen de opleiding International Business. Bedoeling is daar een bestaande bachelor en master naartoe over te hevelen. Het gaat om Creative Business (nu nog van het Instituut voor Communicatie) en de master Sustainable Business Transition (nu onderdeel van zowel IvC als IIBS).

Geen verandering van de basisstructuur

Omdat het verhuizen van opleidingen geen verandering van de basisstructuur van de HU betreft, hoeft het college dit niet voor te leggen aan de Hogeschoolraad. In een eerder stadium legde het college de gehele operatie wel ter goedkeuring bij de HSR. Maar na opmerkingen hierover vanuit de HSR is dit plan teruggetrokken, zei collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer. ‘We willen ons strak aan de regels houden.’

Nu krijgen de instituutsraden van de instituten Communicatie en IIBS opnieuw een voorstel van de directeuren om hun fiat te geven aan de verhuizing van de master en bachelor. Na deze verhuizing bestaat het Instituut voor Communicatie alleen nog maar uit de opleiding Communicatie. In juni stemden de raden daarmee al in maar toen was er nog sprake van dat ook de HSR toestemming zou geven.

Naam IIBS ‘niet meer passend’

Omdat een verandering van een instituutsnaam wel valt onder de wijziging van de basisstructuur van de hogeschool moet de HSR zich daarover wel uitspreken. In een notitie stelt het college de naam voor: Institute for International Business Transformation (IIBT). De huidige naam van IIBS is door het toetreden van de twee opleidingen ‘niet meer passend’, staat in de notitie.

Medewerkers van de drie Engelstalige opleidingen konden suggesties indienen. Studenten zijn niet bevraagd omdat de instituutsnaam alleen binnen de hogeschool wordt gebruikt. Er kwamen 35 suggesties binnen. Twintig zijn er besproken door een commissie van medewerkers en studenten uit instituutsraden en opleidingscommissies. Institute for International Business Transformation kwam als winnaar uit de bus. Dit is overgenomen door het college en doorgesluisd aan de HSR.

Hier en daar honende reacties

Enkele raadsleden vroegen tijdens de gezamenlijke HSR-vergadering waarom studenten geen suggesties konden doen voor de nieuwe naam. Volgens de collegeleden was dat omdat studenten zich betrokken voelen bij de opleiding en hogeschool, maar niet zozeer bij het instituut. Dat leidde hier en daar tot honende reacties. Studenten hebben naast medewerkers immers ook zitting in de instituutsraden, meende een studentraadslid.

Anderen vroegen zich af waarom er überhaupt een nieuwe naam moet komen. IIBS voldoet prima, ook na de verhuizing van de opleidingen. Volgens de collegeleden is dat op advies van de directeuren van de betrokken instituten. Het is beter om de verhuizende opleidingen op te nemen in een instituut met een nieuwe naam dan in een al bestaand onderdeel. ‘Het gaat om het gevoel van gelijkwaardig zijn’, zei collegelid Reuling.

Inmiddels is de zoektocht naar een nieuwe directeur voor IIBS in een afrondende fase. Interimdirecteur Erik van Riet stopte met zijn werkzaamheden zoals gepland eind december. Frank Buskermolen, directeur van het Instituut voor Communicatie, neemt het stokje tijdelijk van hem over. De reactietermijn op de vacature sloot afgelopen zondag. Begin februari zijn de eerste sollicitatiegesprekken.