Nieuws

Gedragscode voor alle Utrechtse studentenclubs

Niet alleen studentenverenigingen, maar ook studieverenigingen en sportclubs die gebruikmaken van voorzieningen van de Universiteit Utrecht moeten zich voortaan houden aan een gedragscode. Na meerdere incidenten haalt de universiteit de teugels aan.

Voortaan moeten alle verenigingen die in welke vorm dan ook steun ontvangen van de universiteit een gedragscode tekenen. Dus niet alleen gezelligheidsverenigingen zoals het studentencorps, maar ook sportclubs, studieverenigingen en culturele groepen. De tekst bevat negen uitgangspunten, meldt DUB.

Zo moet het bestuur erop letten dat ‘de leden elkaar niet aanzetten tot het overmatig drinken van alcohol’ en ook dient het ‘ongewenst gedrag zoals geweld, zowel geestelijk als lichamelijk, discriminatie, seksisme, dwang en vernedering’ af te wijzen’. Ook de HU werkt aan een dergelijke gedragscode, meldt een woordvoerder van de hogeschool.

Aanleiding voor de nieuwe regels is een collegejaar met meerdere incidenten bij studentenorganisaties, waaronder één bij de studievereniging voor aardwetenschappen UAV. Daar stoorden ouders zich aan ‘het seksisme, de vrouwenhaat en verkrachtingsfantasieën’ in de liedjes die er werden gezongen. De universiteit heeft de financiering tijdelijk opgeschort, maar inmiddels zijn de banden weer hersteld.

Introductieweek
Overleg met studentenorganisaties over ‘de gewenste cultuur’ leidde tot een gedragscode voor alle verenigingen. De gezelligheidsverenigingen kennen zulke regels al langer tijdens de introductieweek. Die zijn duidelijk strenger zijn dan de nieuwe gedragscode. Zo verplichten de nieuwe regels de verenigingen niet om incidenten te melden bij de universiteit en staat er ook niets in over sancties.