Nieuws

Animo voor studie aan de HU trekt aan

Tafereel tijdens de UIT in augustus 2021 / foto Kees Rutten

Het idee dat veel studenten de studie een jaar uitstellen blijkt niet te kloppen. Eind maart telde de hogeschool nog 15 procent minder vooraanmeldingen ten opzichte van het jaar ervoor. Maar halverwege mei is dit aantal geslonken tot -2 procent.

Daarmee loopt de HU in de pas met de landelijke teruggang bij hogescholen met -2,5 procent.

Dat valt op te maken uit het aantal vooraanmeldingen zoals de HU die bijhoudt. Deze kunnen afwijken van het aantal feitelijke inschrijvingen voor het komend studiejaar, maar geven wel een indicatie. Enkele maanden geleden werd geopperd dat veel studenten de studie een jaar uitstellen omdat zij vanaf 2023 een studiebeurs krijgen. Vereniging Hogescholen vroeg het kabinet in februari nog om te voorkomen dat studenten de studie massaal een jaar uitstellen.

Op basis van deze cijfers lijkt dat niet het geval te zijn. Studenten meldden zich in de afgelopen maanden alsnog aan vóór de uiterlijke inschrijftermijn van 1 mei die voor veel studies geldt.

Ingezoomd op de instituten blijkt dat de twee grote groeiers bij de HU een tegengestelde ontwikkeling laten zien. Het Institute for International Business telt 19 procent meer gegadigden dan vorig jaar in dezelfde periode. Maar dat is beduidend minder dan de 28 procent groei in maart. Het Institute for Associate Degrees stond in maart al met ruim 40 procent in de plus en zet de spurt door naar 65 procent.

Verpleegkunde

Bij de instituten die in maart op een fors verlies stonden, trekt het weer bij. De daling bij Verpleegkunde Studies van -59 procent in maart is teruggebracht tot -33 procent. Deze teruggang komt mogelijk deels doordat de opleiding Medische Hulpverlening komend studiejaar geen eerstejaars voor de bachelor aanneemt omdat er een tekort aan stageplaatsen dreigt.

Enkele andere instituten die in maart flink leken te krimpen haalden de duikeling in. Wel staan ze nog in de min ten opzichte van een vergelijkbare periode in vorig jaar. Gebaren, Taal & Dovenstudies staat nu op –29 procent (was -56), Life Sciences and Chemistry op -10 procent (was -33) en Design and Engineering -12 procent (was -35). Het Seminarium voor Orthopedagogiek is een uitzondering: de krimp in maart was -43 procent en loopt verder op naar -50 procent.

Bron: portal Data & Analytics /