Nieuws

Medische Hulpverlening neemt geen nieuwe eerstejaars aan

Foto: Kees Rutten

Ook al geldt in de hele zorg ‘alle hens aan dek’, de opleiding Medische Hulpverlening neemt komend studiejaar geen studenten aan. Oorzaak: naar verwachting komen er te weinig stageplaatsen beschikbaar.

Op de site van de HU staat te lezen dat de voltijdopleiding voor studiejaar 2022/2023 geen nieuwe studenten aanneemt en dat studenten zich niet kunnen aanmelden. ‘De opleiding kan momenteel niet voldoende stageplaatsen bieden. Dat is niet alleen bij de HU het geval maar is een landelijk beeld’, verklaart opleidingscoördinator Marscha Ensermo.

Studenten in de opleiding gaan in het derde jaar op stage. Maar vanwege de onzekerheid over het aanbod van stages, besloot de HU om dit jaar een pas op de plaats te maken. Voor zover bekend kunnen aanstaande eerstejaars wel terecht bij de opleidingen Medische Hulpverlening van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Wel geldt daar een numerus fixus, met een maximaal aantal studenten. Dat was tot dit jaar ook het geval aan de HU. De duale variant van Medische Hulpverlening aan de HU neemt overigens nog wel nieuwe studenten aan.

Niet officieel erkend

De opleiding Medische Hulpverlening startte ruim tien jaar geleden aan de HU en bij de hogescholen in Rotterdam en in Arnhem/Nijmegen. Gaandeweg de studie ontstonden problemen omdat er te weinig stageplekken voor de studenten waren. Dit kwam omdat het beroep van Medische Hulpverlening nog niet was opgenomen in het Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) voor artsen en verpleegkundigen.

Instellingen zoals ziekenhuizen hadden daardoor geen vertrouwen in de nieuwe opleiding en boden weinig stageplekken aan. Daardoor liepen studenten studieachterstanden op. Studenten en afgestudeerden van de drie hogescholen spanden hierover rechtszaken aan. De rechters stelden de studenten in het gelijk waarna zij schadevergoeding konden eisen. De HU stelde een compensatieregeling in voor de studenten in de eerste drie jaren.

Alle hens aan dek, maar Den Haag talmt

Sinds 2017 staat het vak van medisch hulpverlener bij wijze van experiment in het BIG-register. Die experimenteerregel loopt aanstaande mei af. Er is nog steeds geen duidelijkheid of Medische Hulpverlening daarna nog in het BIG-register wordt opgenomen.

‘Het wachten is op Den Haag’, stelt de opleidingscoördinator. Ook zij vindt het wrang dat juist in deze coronaperiode geen nieuwe studenten kunnen instromen, terwijl het alle hens aan dek is in de zorg. Er zou juist opgeschaald moeten worden, constateert ze. ‘Maar wij willen zorgvuldig met onze studenten omgaan en ze alleen aannemen als we ze allemaal een stageplaats kunnen bieden’.

De bachelor Medische Hulpverlening van de HU kreeg de laatste paar jaren het predicaat ‘topopleiding’ van de Keuzegids. Door corona zijn er meer studenten die kiezen voor een baan in het ziekenhuis. Afgelopen twee jaar werden maximaal 48 eerstejaars toegelaten tot de opleiding. Naar het aantal eerstejaars dat we in september hadden kunnen hebben, blijft het gissen.