Student in coronatijd

Annegien ‘Ik wil ook graag weer naar school omdat ik thuis niet zoveel concentratie heb’

Annegien, student Facility Management - foto: Kees Rutten

Hoe lastig hebben studenten het nu met online onderwijs, toetsen en toekomstplannen maken? Een serie portretten van HU-studenten uit verschillende studierichtingen. Vandaag deel 1: Annegien Dral (19) , derdejaars Facility Management aan de HU Amersfoort. ‘Zo’n online presentatie voelt nu minder echt.’

Bij Annegien was het in het begin nog onduidelijk hoe het afstandsonderwijs zou gaan. Uiteindelijk liep het via Microsoft Teams. ‘Ik ben tevreden met het werken daarmee. Ik kan docenten mailen en dan kunnen zij me uitnodigen voor een online gesprek. Ook houden ze het geplande rooster aan.’

Daar is Annegien blij mee, ze zit nu toch heel veel thuis en door de online lessen heeft ze in elk geval een goede reden om op te staan. ‘Via Teams kan ik prima met mijn projectgroep vergaderen. Dan zitten we soms gewoon drie uur samen te vergaderen en samen te werken.’

Eind maart moest Annegien via Teams een online assessment doen. ‘Daar was ik wel zenuwachtig voor. De docenten gingen ervan uit dat we meteen wisten hoe we met het programma moesten werken.’ Daarom heeft ze met klasgenoten vooraf gekeken of ze de chatfunctie goed kende, hoe ze elkaar kunnen horen en zien.

In april zou Annegien nog twee schriftelijk tentamens hebben die uiteindelijk niet meer doorgingen. Een van die tentamens is verplaatst naar mei, de andere heeft ze pas halverwege augustus. ‘Ik betwijfel of dit de beste keuze is vanuit school. Studenten moeten gewoon verder met andere projecten en andere onderwerpen, de vakantie komt er nog tussen en vervolgens komt in augustus nog dat tentamen.’

Minder concentratie

Annegien denkt dat ze haar studiepunten dit studiejaar nog wel kan halen. Zo heeft ze een online tentamen dat meer over het begrijpen en toepassen van de leerstof draait. In juni heeft ze een presentatie met haar projectgroep en de kans is zeer aanwezig dat die presentatie ook online moet. ‘Ik snap dat het makkelijker is in deze situatie, maar het is echt anders dan een presentatie in een klaslokaal. Dit voelt nu minder echt.’

‘Ik wil ook graag weer naar school omdat ik een persoon ben die thuis niet zoveel concentratie heeft. Nu ben je veel meer op jezelf aangewezen.’

Ze wil graag weer mensen op school kunnen zien om met elkaar te praten over schoolopdrachten en om te sparren met docenten. Haar motivatie om te leren voor het online tentamen over twee weken is ook minder. Normaal gesproken zou ze na school nog een uurtje in de HU-bibliotheek werken aan school.
Daarnaast valt het haar op dat de lessen korter zijn. Gelukkig is er de mogelijkheid om na de les of later op de dag met de projectgroep te praten met de docent.

Bij elke les is eigenlijk de hele klas aanwezig. ‘Ik denk dat studenten nu heel weinig te doen hebben en daarom gewoon even 1,5 uur les volgen. Ik weet natuurlijk niet of ze de hele les opletten, maar er komen echt veel mensen online bij de geplande lessen.’

Minor en stage

Komend studiejaar volgt Annegien een minor in Utrecht. Ze hoopt dat ze die gewoon op school kan volgen. Ze wil ook graag weer nieuwe mensen leren kennen. Voorlopig gaat ze ervan uit in september weer naar school te kunnen. ‘Ik zie het nog wel voor me dat ik mijn minor online kan volgen, maar ik denk niet dat het mogelijk is voor mijn afstudeerstage waar ik in februari mee wil beginnen.’