Nieuws

Anouck de Wind, kandidaat opleidingscommissie: ‘Er kan nog veel beter’

Ook bij zo’n vijftien opleidingscommissies zijn deze week verkiezingen. Anouck de Wind, derdejaars Life Science, is kandidaat voor de gezamenlijke opleidingscommissie (GOC) van het Institute for Life Science & Chemistry (ILC).

Sinds september is zij aspirant-lid van de GOC, waar naast studenten ook medewerkers zetels bezetten. In de gezamenlijke opleidingscommissie van van het instituut zitten vertegenwoordigers van de opleidingen Life Science, Chemie en Chemische Technologie.

Als aspirant-lid doet ze gewoon mee met vergaderingen, maar mag ze niet stemmen over de onderwerpen. Met deze verkiezingen hoop Anouck gekozen te worden zodat ze als volwaardig lid kan meepraten en stemmen.

Waarom wil je lid worden van de GOC?
‘In de drieënhalf jaar dat ik op school rondloop, heb ik veranderingen gezien die verbeteringen zijn, maar er kan nog veel beter. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen want ik heb uitgesproken meningen. De communicatie HU-breed is af en toe nogal gebrekkig. Op opleidingsniveau proberen we meer duidelijkheid te scheppen. Ook voor de coronamaatregelen was dat al zo maar nu merk je het echt goed. In de HU-brede mails die de hogeschool stuurt, staat vaak niets waar ik als student iets aan heb. Tegen vrienden zeg ik dan eerlijk dat ze niet de moeite hoeven te doen om ze te lezen.’

Welke verandering was een verbetering?
‘Ik vind het vooral fijn dat alle opleidingen in De Uithof zitten. Ik heb nog meegemaakt dat de HU gebouwen had op Nijenoord en de tijdelijke locatie Daltonlaan. Vooral het pendelen tussen gebouwen was vervelend; dat kost tijd. Het voordeel van de vestiging van (bijna) alle studies in De Uithof is absoluut dat je veel meer mensen leert kennen. Ik vind de gezelligheid op de campus absoluut een vooruitgang.’

‘Het aanstellen van klassenvertegenwoordigers is een initiatief van de GOC’

Waar wil je je de komende periode hard voor maken?
‘Het instituut is begonnen met het aanstellen van klassenvertegenwoordigers bij de eerstejaars. Dat is een initiatief van de GOC en studenten kunnen zich daar vrijwillig voor opgeven. Met de GOC vertegenwoordigen we studenten en op welke manier kan je dat beter doen dan door studenten direct naar hun mening te vragen? Dat willen we uitbreiden naar alle andere jaren.’

Wordt de GOC door het management serieus genomen?
‘Bij onze opleidingscommissie zit het wel goed. De instituutsdirecteur – interimmer Margreet Oostenbrink – zit vaak bij onze vergaderingen en daar hebben we regelmatig contact mee. Het managementteam is goed bereikbaar.’

Hoe is het contact met docenten in de opleidingscommissie?
‘Ook wel prima. We hebben een WhatsAppgroep met studenten en docenten en een MS Teamssite waar we alle documenten delen. We zijn het vaak met elkaar eens en voeren goede discussies; we komen er altijd wel uit. Ik kan geen voorbeeld noemen dat we tegenover elkaar stonden.’

Heb je een voorbeeld van iets bij het instituut wat beter kan?
‘Het zou fijn zijn als er één centraal aanspreekpunt komt voor studenten. Op dit moment krijgen we veel informatie van onder andere vakdocenten en studieloopbaanbegeleiders. Er is niet één specifieke persoon die al die informatie verzamelt en op een rijtje zet.’

Wil je nog een boodschap meegeven aan studenten?
‘Ga stemmen.’

Meer over de verkiezingen bij HUelect.nl en verkiezingen.hu.nl.

Ook interessant: ’Wil je invloed uitoefenen? Ga dan stemmen’.