Achtergrond

‘Wil je invloed uitoefenen? Ga dan stemmen’

Lijst @HU met Ibrahim rechts

Van maandag 11 mei t/m maandag 18 mei loopt de verkiezing van de Hogeschoolraad (HSR). Vlijmscherp en @HU zijn de grootste fracties voor studenten. Aan Trajectum vertellen de lijsttrekkers over hun standpunten, het belang van de HSR en campagnevoeren in tijden van corona.  

Ibrahim Kumcu richtte @HU, de ‘inclusieve fractie van de Hogeschool Utrecht’, in 2019 op. Dat was volgens de derdejaarsstudent Social Work hard nodig: ‘Het beleid van de HU wordt gemaakt op basis van de gemiddelde student. Wat gebeurt er voor andere studenten? Wij willen dat iedereen, ongeacht gender, etniciteit, seksuele oriëntatie of beperking, zich gehoord voelt en vertegenwoordigd wordt. Daar staat @HU voor.’

Naomi Vlug, derdejaars Journalistiek, staat op nummer 1 van Fractie Vlijmscherp. ‘De HSR was voor mij een ver-van-mijn-bedshow: wat doen ze daar eigenlijk? Vorig jaar was mijn eerste jaar in de raad en toen ontdekte ik al snel dat dit juist de plek is waar je iets kunt betekenen en invloed kunt uitoefenen. Daarom wil ik me hard maken voor betere communicatie binnen de HU, zodat studenten beter weten wat de HSR doet en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.’

Ook Ibrahim onderstreept het belang van de HSR: ‘Hier worden beslissingen over studenten genomen en daar kun je als student invloed op uitoefenen.’ Toch is volgens hem niet iedereen daarvan op de hoogte: ‘Studenten richten zich vaak op de eigen studie en het behalen van studiepunten. Het zijn vaak alleen de studenten die makkelijk studeren die tijd en energie over hebben voor medezeggenschap. Daar moet HU-breed iets aan gedaan worden, zodat iedereen zich hiermee bezig zou kunnen houden.’

Standpunten

Wie zijn of haar stem wil uitbrengen, heeft de keuze tussen een aantal eenmansfracties, Vlijmscherp en @HU. Een van de punten waar @HU voor staat is het realiseren van een HU-breed diversiteitsbeleid. Ibrahim: ‘Veel hogescholen en universiteiten hebben dit al. Zo’n beleid erkent de verschillen tussen studenten en medewerkers. Ook willen we dat de stiltes- en gebedsruimtes op de hogeschool goed onderhouden worden. Dat gebeurt nu niet goed genoeg.’

Lees ook:
Verkiezingen aan de HU: campagne voeren in tijden van corona

Vlijmscherp zet vooral in op het welzijn van studenten. Naomi: ‘Veel studenten hebben last van een hoge werkdruk. Dat mag geen ondergeschoven kindje zijn. In het licht van de coronacrisis is dat ook nu heel belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de digitale leeromgeving en de uitloop van stages: wat is de invloed daarvan op het studentenwelzijn? Dat willen we onderzoeken en we willen ervoor zorgen dat dit niet vergeten wordt.’

Campagne

De coronacrisis heeft behoorlijk wat invloed gehad op het campagnevoeren. Naomi: ‘Vorig jaar hadden we allemaal leuke acties bedacht, zoals het uitdelen van ijsjes. Dit kan nu natuurlijk niet, net als de borrels en vergaderingen die we al gepland hebben. De fysieke campagne is nagenoeg weggevallen, hoewel we op het IBB wel stickers hebben geplakt en flyers uitgedeeld. De rest vindt plaats online: op sociale media proberen we studenten te bereiken en we hebben digitale borrels georganiseerd.’

De campagne van @HU vindt ook online plaats. ‘We zijn actief op sociale media. Dat is natuurlijk niet zo leuk als fysiek campagnevoeren, nu mis je toch dat gevoel.’ Toch hoeft dat niet alleen negatief te zijn, vertelt Ibrahim: ‘Misschien lukt het ons wel om online meer studenten te bereiken en te enthousiasmeren dan tijdens een normale campagne. De coronacrisis kan zo dus ook voordelen hebben voor de verkiezing van de HSR.’

Winst

Zowel @HU als Vlijmscherp rekent op winst deze verkiezing. Ibrahim: ‘Ik zit nu nog alleen namens @HU in de HSR. Om me heen hoor ik vaak dat er een breder geluid nodig is, en dat is precies waar wij voor staan. Ik verwacht ook dat we straks beter vertegenwoordigd zijn.’

Naomi wijst op de brede lijst van Vlijmscherp: ‘Negentien studenten van verschillende studies zijn verkiesbaar. Ik zeg niet dat we daarmee iedereen vertegenwoordigen, maar we vertegenwoordigen nu wel heel veel studenten. Dat moet resulteren in stemmen.’

Lees ook:
College van bestuur zet verkiezingen medezeggenschap door

Naomi en Ibrahim hebben beiden een boodschap aan studenten die nog twijfelen te gaan stemmen. ‘Het heeft zeker zin om te stemmen,’ zegt Ibrahim stellig. ‘Ik hoor studenten vaak klagen over het onderwijs. Wil je impact hebben, dan is dit je kans.’ Naomi vult aan: ‘Het is belangrijk om te gaan stemmen. Je kunt een verschil maken door je stem uit te brengen.’

De verkiezingen duren tot en met maandag 18 mei. De uitslag wordt op 20 mei bekend gemaakt. De nieuwe medezeggenschappers starten op 1 september komend studiejaar. Op huelect.nl vind je meer informatie.