Nieuws

Verkiezingen aan de HU: campagne voeren in tijden van corona

Kandidaten voor een instituutsraad / screenshot van campagnewebsite HUelect.nl

Maandag 11 mei beginnen de verkiezingen van de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies (OC) van de HU. Studenten en medewerkers krijgen vandaag een mail met link om te kunnen stemmen. Vanwege de coronamaatregelen voeren de kandidaten campagne op de website huelect.nl.

De verkiezingen duren tot en met maandag 18 mei. De uitslag wordt 20 mei bekendgemaakt. De nieuwe medezeggenschappers starten op 1 september komend studiejaar.

Kiezen kan voor de studenten- en medewerkersgeleding van de Hogeschoolraad (HSR), een aantal instituutsraden en opleidingscommissies plus de Dienstenraad (voor medewerkers van HU Diensten).

Voor een aantal geledingen (studenten of medewerkers) van instituutsraden en opleidingscommissies zijn er geen verkiezingen. Dat kan komen omdat er precies evenveel kandidaten als beschikbare zetels zijn. Ook komt het voor dat er geen kandidaten zijn of minder dan het aantal zetels.

Bij acht instituutsraden komt het wel tot verkiezingen, soms bij alleen de studenten en anders alleen bij medewerkers. Ook voor veertien opleidingscommissies of gezamenlijke OC’s valt er wat te kiezen, meestal alleen bij de studenten.

Veranderingen

Ook in de centrale medezeggenschapsraad (de HSR) zijn veranderingen op komst. Zo heeft de fractie Concrete, die vorig jaar ontstond uit MUST, geen nieuwe kandidaten en komt dus niet terug in de raad. Ook de studenten van HUtrecht stoppen ermee.

Vlijmscherp is nu de grootste partij en pakt flink uit, met negentien kandidaten op de lijst. Zij nemen het op tegen de huidige eenmansfractie @HU, die met vier gegadigden meedoet. Daarnaast doen 18 eenpersoonsfracties een gooi naar een zetel.

Bij de medewerkers is een stabieler beeld te zien. De lijst HUzo! telt tien kandidaten. Daarnaast doen acht eenlingen mee. HUzo! bezet nu negen zetels tegenover één eenpersoonsfractie.

Standpunten

De kiescommissie pleitte er eerder voor om de verkiezingen uit te stellen naar juni omdat zich relatief weinig kandidaten hadden gemeld. Dat zou komen door de coronamaatregelen. Maar het college van bestuur besloot vast te houden aan de oorspronkelijke datum van de online stembusgang.

Sommigen vrezen dat de opkomst in de huidige omstandigheden laag zal zijn. Het is moeilijk campagne voeren zonder affiches, ijsjes uitdelen en debatbijeenkomsten. Daarom is de website huelect.nl gelanceerd, waarop kandidaten hun standpunten publiceren en campagne kunnen voeren. Ook staat erop bij welke raden en opleidingscommissies verkiezingen zijn uitgeschreven.

Meer informatie op verkiezingen.hu.nl.

Ook interessant: Nog geen versoepeling coronamaatregelen bij hogescholen.