Nieuws

Verkiezingen: bij de HSR is de concurrentie groot

Foto: Kees Rutten

De kandidatenlijst voor de verkiezingen bij de HU kent een opvallende wijziging: er is een nieuwe personeelsfractie opgericht voor de Hogeschoolraad (HSR). HUstainable heet deze. Het gaat de strijd aan met de bestaande grootste partij HUzo!

Dat blijkt uit de voorlopige kandidatenlijst (inloggen alleen voor medewerkers). Het gaat om een voorlopige lijst, want tot 15 april kunnen mensen nog beroep indienen tegen de kandidaatstelling.

Duidelijk is dat er verkiezingen komen bij de studenten- en medewerkersgeleding van de HSR, bij de Bestuursdienstraad en de Dienstenraad. Hier zijn er meer kandidaten dan beschikbare zetels. Voor de Kenniscentraraad hoeft niet te worden gestemd: daar zijn vijf gegadigden voor zes plekken. Zij zijn automatisch verkozen.

Instituutsraden: verlenging heeft geholpen

Bij de instituutsraden waren er half maart nog vacante plekken bij veel student- en medewerkersgeledingen. Daarom is de periode waarin kandidaten zich konden melden verlengd.

Nu komen bij tien van de twintig instituutsraden verkiezingen bij de studentengeleding. Bij zes raden zijn er precies evenveel zetels als kandidaten. Vier raden hebben dus minder gegadigden dan dat er plekken zijn.

Bij de medewerkersgeleding zijn er bij negen instituutsraden verkiezingen. In zeven van deze raden hebben zich evenveel geïnteresseerden gemeld als het aantal plaatsen. Bij vier instituutsraden zijn er minder kandidaten dan zetels.

Hogeschoolraad: concurrentie

Voor de Hogeschoolraad dienen zich veertig kandidaten aan voor de tien medewerkerszetels. De huidige grootste lijst HUzo! doet mee met negen gegadigden. Twee jaar geleden kwamen zij met zes zetels uit de bus. Lijsttrekker is Robert de Bruijn. Hij kwam twee jaar geleden binnen als eenmansfractie maar is gaandeweg de rit overgestapt naar HUzo!. Verder valt op dat twee voormalig studentleden van de HSR nu op deze medewerkerslijst staan: Selina van Oordt en Idris in ’t Hof.

HUzo! krijgt geduchte concurrentie van de nieuwe loot aan de stam: de lijst HUstainable probeert deze verkiezingen met acht kandidaten een plek binnen de HSR te veroveren. Op de lijst staan enkele bekenden die binnen de HU actief zijn voor duurzaamheid. Op nummer 1 staat Gerian Alofs, gevolgd door onder meer Felix van Vugt, Marja Exalto, Niels de Boer en Joop Zuur. Lijst Hanneliek van Hanneliek – Birnie de Sonnaville (nu twee zetels) telt drie kandidaten.

AOb verandert naam

De fractie AOb, die twee jaar geleden met één zetel in de HSR werd verkozen, heeft de naam veranderd in HU Binding. De lijst bevat vijf kandidaten waaronder lijsttrekker Sil de Nijs, sectorconsulent voor de Algemene Onderwijsbond (AOb) aan de HU. Wim Borghuis staat op nummer 4. Twee jaar geleden bemachtigde lijsttrekker Borghuis een plek in de raad. Maar omdat hij het niet kon combineren met andere werkzaamheden nam De Nijs zijn plek in.

Op de vraag waarom er is gekozen voor een andere naam laat De Nijs weten: ‘De naam van lijst HU Binding komt voort uit de nieuwe samenwerking tussen de oude AOb-HU lijst en FNV en ons besef dat (ver)binding bij alle speerpunten een belangrijke voorwaarde is om tot succesvolle medezeggenschap en beleid voor alle HU-medewerkers te komen en te borgen.’

Een andere nieuwe lijst noemt zich: HU+ – van moeten naar moed. Lijsttrekker is veteraan Joost de Bruin, een medewerker die vaker periodes in de HSR zitting had. Hij wordt gesecondeerd door een andere oudgediende: Paul de Vries. Hij was als student ruim vijftien jaar geleden zeer actief binnen de HU, waaronder de voorloper van de Hogeschoolraad. In 2009 werd hij door Trajectum uitgeroepen als De Machtigste Student.    

Nieuwe kleine studentenlijsten

Bij de studentengeleding van de HSR doen in totaal 39 kandidaten mee voor tien zetels. Fractie Vlijmscherp behaalde de vorige verkiezingen zeven zetels en doet nu mee met elf gegadigden. Net als twee jaar geleden hebben zij geen grote tegenstrever te duchten. De lijst bestaat voor een groot deel uit nieuwelingen. Zittende leden die zich opnieuw verkiesbaar stellen zijn: Rinne Post, Maarten Born, Doudeke Bouma en Max Koster.

Wel zijn er twee nieuwe kleine lijsten aan het firmament. Dat zijn INSAN, met dezelfde naam als de islamitische studentenvereniging in Utrecht. INSAN doet mee met twee kandidaten: Osman Yildiz en Anass Loukili. En er is de fractie Teun, met Teun van Ipenburg en Jarno Brouw. Andere eenpersoonsfracties hebben aansprekende namen, zoals Voor toegankelijk onderwijs, Stem van de student, Student voor student, Education for Self Discovery, Deeltijdstudentenbelangen en Make HU Great Again!

Vlijmscherp heeft naast de HSR ook lijsten met kandidaten ingediend bij meerdere instituutsraden, zoals Verpleegkundige Studies, Media, Social Work, People & Business, International Business Studies en Archimedes. Eén kandidaat van Vlijmscherp is als enige student benoemd tot lid van de instituutsraad van Marketing & Commerce.

De verkiezingen van de medezeggenschapsraden zijn van 13 tot en met 21 mei.