Kort

Verlenging termijn aanmelden medezeggenschapsraden

De periode waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor de medezeggenschapsraden is verlengd. De periode verliep aanvankelijk op maandag 25 maart, maar is verlengd tot en met woensdag 3 april om 17 uur.

De reden: er hebben zich nog te weinig gegadigden gemeld, schrijft de interne medewerkerssite EénHU. Half maart was al duidelijk dat er nog veel vacante plekken waren. Met name bij een aantal instituutsraden bleken nog veel zetels onbezet.

Bij één van de raden zijn nog maar twee kandidaten. Als dit zo blijft kan de raad volgens de regels niet functioneren en worden de taken door de Hogeschoolraad overgenomen. Voor twee raden meldden zich slecht drie kandidaten. Aanmelden kan via dit formulier.