Nieuws

HU-verkiezingen: veel kandidaten en AOb doet weer mee

Banner bij de ingang van de HU-gebouwen / foto: Kees Rutten

De verkiezingen voor de medezeggenschapsraden van Hogeschool Utrecht komen eraan. Studenten en medewerkers kunnen stemmen van maandag 16 tot en met 23 mei. Opvallend: bij de Hogeschoolraad doet voor het eerst sinds jaren de vakbond AOb mee. En bij studenten in de HSR valt het grote aantal kandidaten op. Donderdag 12 mei is een debat met oud-medezeggenschappers.

Ongeveer tien jaar geleden hield de gecombineerde vakbondslijst AOb/AbvaKabo het voor gezien. Nu telt de AOb HU weer vier medewerkers-kandidaten voor de Hogeschoolraad. Deze neemt het op tegen onder meer HUzo!, de grootste medewerkersfractie in de HSR. HUzo! heeft een lijst met negen kandidaten. Merendeels zijn het dezelfde personen die de afgelopen jaren een zetel in de HSR bezetten. Een iemand van HUzo! is overgestapt naar de (voormalige eenpersoonsfractie) Lijst Hanneliek.

Bij de studentengeleding van de HSR valt het grote aantal kandidaten op. De studentenpartij Vlijmscherp telt ruim dertig kandidaten, fiks hoger dan twee jaar geleden. Lijsttrekker Yuan Yang is een nieuwe ster aan het firmament. Zij heeft ervaring als secretaris en voorzitter van de opleidingscommissie Vaktherapie. De volgende drie kandidaten zitten nu ook al in de raad. Opmerkelijk is verder dat meer dan dertig eenpersoonsfracties meedoen; bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen.

Invloed van medewerkers en studenten

Van de 22 instituutsraden zijn er bij twee verkiezingen voor zowel de studenten- als medewerkersgeleding. Daar zijn bij allebei de groepen meer gegadigden dan beschikbare zetels. Dit geldt voor de instituten Archimedes en Business Studies.

Dan zijn er nog negen instituutsraden waar alleen studenten kunnen stemmen op kandidaten. En bij drie raden geldt dat voor medewerkers. Blijven er acht instituten over. Daar hoeven zowel medewerkers als studenten niet te stemmen. De reden: er zijn evenveel of minder kandidaten dan zetels en dus zijn zij automatisch verkozen.

Ook kunnen medewerkers van de diensten stemmen op de HU Dienstenraad en Bestuursdienstraad. Personeel van de kenniscentra hoeven die moeite niet te doen. Bij de Kenniscentraraad zijn evenveel kandidaten als zetels, dus de gegadigden krijgen sowieso een plek toebedeeld.

Voorafgaand aan de verkiezingen is er een debat op donderdag 12 mei aan de locatie Padualaan 99. Om 16.00 uur gaan enkele voormalige raadsleden in discussie over het belang van medezeggenschap en de invloed die medewerkers en studenten kunnen hebben op het reilen en zeilen van de HU. Deelnemers zijn: Mathi Vijgen, Merel van Rees, Luuk van Loon, Ariya Isak-Zai en Martijn Grul.

In totaal staan zo’n tweehonderd gegadigden op een van de lijsten van de verschillende raden. De verkiezingen aan de HU vinden tegelijkertijd plaats met die van de Universiteit Utrecht.

HU’ers kunnen hier informatie vinden over de kandidaten.

Overzicht van aantal beschikbare kandidaten en zetels voor alle raden.
Groen: meer kandidaten dan zetels / Geel: evenveel kandidaten dan zetels / Wit: minder kandidaten dan zetels (Bron: Kiescommissie)