Nieuws

Nog veel kandidaten nodig voor instituutsraden

Foto: Kees Rutten

Studenten en medewerkers kunnen zich nog steeds kandidaat stellen voor een van de medezeggenschapsraden bij de hogeschool. Tot nog toe hebben zich bij vijftien van de twintig instituutsraden minder studenten gemeld dan er zetels zijn. Bij het personeel geldt dat bij 18 instituutsraden.Sinds ruim twee weken kunnen studenten en medewerkers zich melden voor de medezeggenschapsraden, zoals de Hogeschoolraad (HSR) en instituutsraden. Maar het loopt nog niet storm (video). Kandidaten kunnen zich nog tot en met 25 maart melden.

Zoals het er nu voorstaat, zijn er bij een beperkt aantal raden verkiezingen nodig. Die zijn nodig als er meer gegadigden zijn dan beschikbare zetels. Als evenveel of minder kandidaten zich melden, zijn verkiezingen niet nodig.

Overgrote deel

Op dit moment zouden er verkiezingen komen voor de medewerkers- en studentengeleding van de HSR en de Bestuursdienstraad (alleen voor personeel van de Bestuursdienst). Bij de instituutsraden zijn vooralsnog alleen verkiezingen nodig bij de studenten en medewerkers van het Institute for International Business Studies en de studentgeleding voor Instituut voor Paramedische Studies.

Voor de studentgeleding van drie instituutsraden zijn er evenveel kandidaten als zetels. Bij tien ervan hebben zich minder gegadigden gemeld dan er plekken zijn. Bij vijf instituutsraden is nog geen enkele student beschikbaar. Dat laatste geldt ook voor de medewerkersgeleding bij twee instituten.

Voor het overgrote deel van de instituutsraden (16) zijn er minder kandidaten bij medewerkers dan het aantal zetels. Bij één instituut is het aantal kandidaten gelijk met de zetels.

Toestroom van geïnteresseerden

De Hogeschoolraad heeft niet te klagen over de toestroom van geïnteresseerden. Voor de studentgeleding stellen zich momenteel 25 kandidaten beschikbaar voor tien beschikbare plekken. Bij medewerkers staat de teller op 17 voor eveneens tien zetels.

Minder animo is er tot nog toe bij de Dienstenraad (vier medewerkers voor negen zetels) en de kenniscentraraad (één gegadigde voor zes plekken).In totaal zijn er 198 zetels in de diverse raden te bezetten: 108 voor medewerkers en 90 voor studenten. Bij alle twee de geledingen zijn er momenteel 67 aanmeldingen: dat zijn er in totaal 134. Dat is dus inclusief de kandidaten die straks afvallen bij de verkiezingen. In mei volgen de verkiezingen. De zittingstermijn start op 1 september 2024 en duurt twee jaar.

Campagne tijdens kandidaatstelling


De animo voor de medezeggenschapsraden is toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden, concludeert Sylvia den Herder, ambtelijk secretaris van de Kiescommissie. Zij denkt dat dit komt omdat er dit jaar voor het eerst campagne is gevoerd tijdens de periode van kandidaatstelling. Zo hangen er affiches op borden in de hallen met leuzen als ‘Stel je verkiesbaar!’ en ‘Impact op werkdruk? Denk mee!’ Nieuw is ook dat kandidaten die aan de verkiezingen mee gaan doen trainingen krijgen over campagnevoeren. De HU heeft daarvoor het bedrijf OnCourse Trainingen ingehuurd. Dat bedrijf richt zich vooral op besturen van studentenorganisaties die zij bijvoorbeeld trainen op efficiënt besturen, financieel beheer, communicatie en pr. Het is vorig jaar opgezet door drie HU-studenten met ervaring in de medezeggenschap, ScienceCafé’s en besturen van studieverenigingen.

Chiel Boot is momenteel student bij het Instituut Archimedes en lid van de HSR. De andere oprichters zijn Joram van Velzen, (onder andere oud-voorzitter Landelijke Studentenvakbond en voormalig lid van de HSR en instituutsraad) en Lars van Scheijndel, alumnus en oud-instituutsraadslid van HBO-ICT. Chiel Boot zal geen trainingen geven om de schijn van belangenverstrekking te vermijden.