Nieuws

IJsjes voor de verkiezingen

Studenten van medezeggenschapsvereniging MUST delen ijsjes uit om de aandacht te vestigen op de verkiezingen voor de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies aan de HU.

Dinsdag rond het middaguur is de ijscokar gestationeerd bij de faculteit Gezondheidszorg, woensdag is de beurt aan de faculteit Communicatie en Journalistiek en donderdag de faculteit Economie en Management (FEM). Woensdag worden de studenten geflankeerd door Paul van Meenen, woordvoerder onderwijs voor D66 in de Tweede Kamer. Hij zal een presentatie houden waarbij hij tips geeft over het voeren van campagne.

Raden en commissies
De tussentijdse verkiezingen zijn inmiddels gestart; zij vinden plaats van maandag 18 tot en met zondag 24 mei. Gestemd kan worden op www.stemmen.hu.nl voor de volgende raden en commissies:

  • Hogeschoolraad (alleen studenten)
  • Personeelsraad HU Diensten (ondersteunend personeel)
  • faculteitsraden FEM (studenten), Maatschappij en Recht (studenten en medewerkers), Natuur en Techniek (studenten)
  • drie opleidingscommissies

Foto: "Helados" by Mackbeth24 at en.wikipedia. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons(de afbeelding op de foto hoeft niet overeen te komen met de werkelijk uitgedeelde ijsjes).