Nieuws

College van bestuur zet verkiezingen medezeggenschap door

Bekendmaking van de verkiezingsuitslag aan de HU, mei 2018

De kiescommissie van de HU adviseerde om de verkiezingen van medezeggenschapsraden te verplaatsen van mei naar juni. Het aantal kandidaten was namelijk door de coronamaatregelen relatief laag. Het college van bestuur besluit echter om de verkiezingen in mei te handhaven.

De hoeveelheid studenten en medewerkers die zich aanmeldden voor een plaats in medezeggenschapsraden en opleidingscommissies valt dit jaar tegen. Het zijn er beduidend minder dan bij de vorige verkiezingen in 2018. Waarschijnlijk komt dat door de coronacrisis, die valt samen met de periode waarin mensen zich kandidaat kunnen stellen.

De kiescommissie adviseerde daarom de periode waarin geïnteresseerden zich kunnen aanmelden te verlengen en de verkiezingen te verplaatsen naar juni. Het college volgt dit advies niet op. Dit blijkt uit een brief van het ambtelijk secretariaat van de Hogeschoolraad die namens de HSR en het college is gestuurd aan de kiescommissie.

Opleidingscommissies

Het zijn vooral de opleidingscommissies (OC’s) die moeite hebben met het vinden van nieuwe leden, concludeert het college. ‘Dit hangt samen met de weerstand die er bij opleidingscommissies en onder studenten in algemene zin bestaat tegen verkiezingen voor opleidingscommissies’, staat in de brief. De HU schafte enkele jaren geleden de verkiezingen bij OC’s af, maar snel daarna werd het door het ministerie landelijk ingevoerd.

Het college ziet geen reden om de verkiezingen uit te stellen. De HSR is het daarmee niet eens en wilde aanvankelijk uitstel naar juni. Wel zijn ze het eens met het college dat er geen verkiezingen voor opleidingscommissies hoeven komen.

Vacatures anders invullen

Opleidingscommissies met meer kandidaten dan beschikbare zetels doen dus toch met de verkiezingen in mei mee. OC’s met te weinig kandidaten kunnen volgens het college de vacatures op een andere manier invullen, bijvoorbeeld door het benoemen van leden door de instituutsdirecteur.

Uit de voorlopige gegevens blijkt dat bij driekwart van de bijna veertig OC’s de medewerkersgeleding te weinig kandidaten heeft. Bij de studenten is dit het geval bij ruim twintig opleidingscommissies. Voor medewerkers zijn bij één OC verkiezingen nodig; voor studenten is dit bij vijftien opleidingscommissies het geval.

Hogeschoolraad

De animo voor een plek in de Hogeschoolraad is beduidend groter. Ruim veertig studenten doen een gooi naar een zetel; bij medewerkers staan er twintig op de lijst. Elke geleding telt tien plaatsen dus komen er bij beide verkiezingen.

Van de tien instituutsraden zijn er bij vijf studentgeledingen verkiezingen nodig; dit is bij vier raden zo voor medewerkers. In de andere gevallen zijn er evenveel kandidaten als zetels of is er minder tot geen belangstelling.

Bij de Dienstenraad, voor personeel van HU Diensten, is meer animo dan er beschikbare zetels zijn en komen er dus verkiezingen. De Bestuursdienstraad heeft evenveel kandidaten als zetels, dus zijn zij automatisch verkozen. De gegadigden voor de Kenniscentraraad nemen ook zonder verkiezingen hun zetel in omdat er meer plekken zijn dan kandidaten.