Nieuws

Geen verkiezingen meer voor opleidingscommissies

Het hing al langer in de lucht maar nu is het zover. De verkiezingen van de (gemeenschappelijke) opleidingscommissies worden afgeschaft. De commissies zorgen vanaf komend studiejaar zelf voor de werving en selectie van nieuwe leden.

De Hogeschoolraad (HSR) heeft een voorstel van het college van bestuur hierover woensdag 13 januari goedgekeurd. De Kiescommissie adviseerde al eerder om de verkiezingen voor OC’s en GOC’s aan de wilgen te hangen, een gedachte die door de HSR werd ondersteund. De verandering van het kiesreglement gaat in met ingang van studiejaar 2016/2017.

Bij de Hogeschoolraad en faculteitsraden zijn verkiezingen een wettelijke verplichting. Maar dat geldt niet voor de leden van de opleidingscommissies, stelt het college in een notitie. Bovendien kost de organisatie ervan nogal wat tijd en geld. Daarbij komt dat slechts een klein percentage van de leden feitelijk is verkozen; het gros stroomt automatisch in omdat er zich vaak te weinig kandidaten aandienden.

Facultaire OC-reglementen
Het streven is om de commissies te laten bestaan uit een representatieve vertegenwoordiging van de studentenpopulatie. OC’s en GOC’s van bachelors bestaan minimaal uit zes tot maximaal achttien leden. Elke opleiding, opleidingsvariant (voltijd en deeltijd) en vestigingsplaats dient een of meerdere leden af te vaardigen. Masters kennen commissies met minimaal vier leden.

Om de wijzigingen door te voeren moeten de facultaire OC-reglementen worden aangepast. Deze veranderingen moeten door de faculteitsraden worden goedgekeurd. De instituutsdirecteur of opleidingsmanager blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de werving en en selectie van de OC’s en GOC’s. De volgende hogeschoolbrede verkiezingen staan gepland in mei van dit jaar. Dan zal er niet meer gestemd worden op de kandidaten voor OC's en GOC's. Nieuwe kandidaten treden in september van het nieuwe studiejaar aan.