Kort

AOb start enquête over afstandsonderwijs

De Algemene Onderwijsbond (AOb) houdt een ledenpeiling over het afstandsonderwijs dat is ingevoerd vanwege de corona-uitbraak. De enquête is bedoeld voor docenten in het mbo, hbo en wo. De bond wil weten wat de ervaringen zijn met het online onderwijs en wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit ervan.

Ook willen ze de mening peilen over de tijdsloten waarop momenteel onderwijs op de instellingen plaats kan vinden. De uitkomsten van de peiling gaan naar leden van de Tweede Kamer, die ze kunnen gebruiken voor debatten over corona. De enquête is tot 22 juni in te vullen.