Nieuws

Arie van Scheepen is Machtigste Student

De Machtigste Student anno 2011 is… Arie van Scheepen, vierdejaars operationele techniek en onder meer voorzitter van de faculteitsraad Natuur en Techniek. Tweede in de Top-10 is Pedro Perdomo terwijl Paul van Soest op de derde plaats prijkt. Beiden zijn onder andere lid van de centrale medezeggenschapsraad (CMR).

De Top-10 is een jaarlijks onderzoek van Trajectum naar de machtigste, meest invloedrijke dan wel bestuurlijk actiefste studenten binnen de HU. Gekeken wordt wie er zitting hebben in medezeggenschapsraden, opleidingscommissies en andere gremia. Op basis van de zwaarte van de functies worden punten toegekend Ook zijn er bonussen te verdienen.

De volledige Top-10, een uitgebreide verantwoording en een interview met de nummer 1 staan hier

Interviews met kandidaten voor de aanstaande verkiezingen op de HU en een artikel over medezeggenschap staan in de papieren versie van Trajectum die donderdag 10 november is verschenen.