Kort

Basisbeurs: een jaar lang 165 euro per maand extra

De basisbeurs voor uitwonende studenten gaat volgend studiejaar tijdelijk omhoog. Daarmee wil de regering de hoge inflatie compenseren, zo meldt de NOS.

Het zou gaan om 165 euro per maand extra, bovenop de 280 euro per maand aan ‘gewone’ basisbeurs.

Of het klopt, wordt aanstaande dinsdag duidelijk, op Prinsjesdag. Dan wil de regering alle extra koopkrachtmaatregelen voor volgend jaar bekendmaken.

De maatregel geldt volgens de NOS voor een jaar omdat het kabinet hoopt dat de inflatie op den duur ook weer gaat dalen. Ook meldt het dat de beurs voor thuiswonende studenten niet tijdelijk omhoog gaat. Ouders zouden dankzij andere maatregelen voldoende koopkrachtreparatie krijgen.

Gisteren meldde het CBS overigens dat de studieschuld van (oud-)studenten blijft groeien. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde studieschuld met 3500 euro per (oud-)student toegenomen tot bijna 16.000 euro.