Nieuws

Begroting 2014: tekort van ruim 8 miljoen euro

De begroting van de HU over het jaar 2014 vertoont een tekort van 8,4 miljoen euro. De hoogte van het financieel gat wordt beperkt door 3,1 miljoen uit de algemene reserves te halen.

Dat blijkt uit de Meerjarenraming 2014-2016 die het college van bestuur naar de Hogeschoolraad heeft gestuurd. De raad buigt zich woensdag 5 februari over de financiën van de hogeschool.

Voor 2015 wordt een tekort verwacht van 3 ton (waarbij 2,2 miljoen uit de reserves nodig is), terwijl het jaar daarop een overschot ontstaat van 4,3 miljoen. Het huishoudboekje van de hogeschool ziet er minder gunstig uit dan een jaar geleden werd gedacht. Toen was er sprake van een tekort van zo'n 4,3 miljoen in 2014 en een positief saldo van ruim één miljoen in 2015.

Bezuinigen
De financiële zware tijden (het tekort in 2013 bedroeg 11,3 miljoen) zijn veroorzaakt door onder meer een daling van de studentenaantallen en de doorwerking van de langstudeerboete voor instellingen. Om financieel weer gezond te worden is het noodzakelijk om enkele jaren te bezuinigen door de afvloeiing van docenten, een reductie van ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) en vermindering van de beheerslasten.

Die bezuinigingen zijn nu in volle gang. De reductie van het onderwijzend personeel komt voor een deel tot stand door natuurlijk verloop (bijvoorbeeld als iemand met pensioen gaat). Maar er wordt ook werk gemaakt van de zogenaamde 'kwalitatieve frictie': docenten die niet goed functioneren of onvoldoende zijn geschoold krijgen bijscholing of dienen af te vloeien. Om deze operatie in goed banen te leiden is tot 2015 8 miljoen euro gereserveerd.

Geen reorganisatie
Daarbij is de geplande bezuiniging op het OBP verhoogd van tien naar twintig procent. Er is 'vooralsnog' niet gekozen om dit via een reorganisatie te doen, maar om een meer geleidelijke weg in een periode van vier jaar te bewandelen. Hierdoor kan een groot deel worden gerealiseerd 'via natuurlijk verloop, inzetten op persoonlijke ontwikkeling, professionalisering en begeleiding van werk naar werk', zo staat in de Meerjarenraming.