Begroting HU afgekeurd. Wat nu?

Wat merken studenten en personeel hiervan?
De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag 11 februari voor de tweede keer de begroting van de HU 2015 afgekeurd. Het belangrijkste kritiekpunt is het ontbreken van een harmonisatieplan voor de bezuinigings- en harmonisatieoperatie bij de HU Diensten.  Wat merken studenten en personeel hiervan?

Niet veel. De HSR heeft aangegeven dat het ‘geenszins’ de bedoeling is om de bedrijfsvoering van de hogeschool te belemmeren. Het salaris van het personeel wordt netjes doorbetaald. De hogeschool en werknemer hebben namelijk een arbeidsovereenkomst en die loopt door. Ook het onderwijs vindt gewoon doorgang: studenten betalen collegegeld en hebben hier dus recht op. 


Worden zaken als de herhuisvestingsoperatie en de bezuinigingen- annex harmonisatie bij HU Diensten stopgezet?
Dat ligt niet in de lijn der verwachtingen. De raad heeft eerder ingestemd met de huisvestingsplannen, waarbij een nieuw gebouw wordt neergezet en de meeste van de huidige panden in De Uithof grondig worden gerenoveerd. Ook is de HSR eerder akkoord gegaan met de bezuinigingsplannen bij het ondersteunend personeel en werkt het college door aan een harmonisatieplan voor de HU Diensten, dat in maart klaar moet zijn.

En de plannen voor onderwijsinnovatie?
Aan de ene kant zet het college al stevig in op onderwijsvernieuwing met bijvoorbeeld blended learning (combinatie van online en contactonderwijs) en leven lang leren. Daarvoor is al een programma gestart en zijn mensen aangesteld, ook zonder nadrukkelijke toestemming van de HSR. Dit zal naar verwachting worden gecontinueerd.
Maar in de begroting is opgenomen dat de HU dit jaar 11,6 miljoen extra uittrekt voor onderwijs, waarvan 7,3 miljoen is bestemd voor onderwijsinnovatie bij de faculteiten en 2 miljoen voor onderwijsinnovatie bij de diensten. Dit is nieuw en behoeft toestemming van de HSR, die er dus nog niet is.

Wat kan het college van bestuur nu doen?
Opnieuw met de HSR in overleg treden of een andere partij, bijvoorbeeld de raad van toezicht van de HU, laten onderzoeken of er een lijmpoging mogelijk is. Het college kan ook de begroting terugtrekken en met een nieuw voorstel komen. Of het conflict voorleggen aan de landelijke geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs, een groep wijze en onafhankelijk opererende personen.

Wat doet die commissie?
Die kan eerst proberen tot een ‘minnelijke schikking’ tussen de twee partijen te komen. Lukt dit niet, dan doet de commissie een bindende uitspraak: de commissie zegt dan wie van de twee gelijk heeft en beide partijen moeten deze uitkomst accepteren. Gekeken wordt of het college zich met de begroting aan ‘de eisen van de wet’ heeft gehouden en ‘in redelijkheid’ tot dit voorstel is gekomen. Ook onderzoekt de commissie of het college ‘onzorgvuldig’ heeft gehandeld ten opzichte van de Hogeschoolraad.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...