Nieuws

Bestuur TU Eindhoven wordt terecht gewezen: Cursor krijgt gelijk

laptop, typen
Typen. Foto: iStock

Aan de TU Eindhoven was sprake van een ‘misstand’ rond universiteitsblad Cursor, blijkt uit onderzoek. Het college van bestuur krijgt daarbij een duidelijke tik op de vingers.

Uit onderzoek blijkt dat het college van bestuur van TU Eindhoven de interne regels voor persvrijheid heeft overtreden. De Eindhovense klachtencommissie, die als opdracht had het conflict tussen college van bestuur en universiteitsblad Cursor te onderzoeken, geeft daarom als advies: Geef Cursor meer onafhankelijkheid.

Hoogwaardige journalistiek

De commissie vindt dat het college van bestuur goede voorwaarden moet scheppen voor hoogwaardige journalistiek. En het zou voortaan wat minder heetgebakerd moeten reageren. Wat diplomatieker geformuleerd: ‘verstandig mededogen’ moeten tonen ‘waar het in de toekomst misschien toch even niet goed gaat’. 

Een praktische oplossing die de commissie aandraagt om bovenstaande zaken te borgen is een nieuw redactiestatuut. Daarin zou moeten staan dat de redactieraad de stukken van het universiteitsblad enkel nog achteraf moet toetsen.

Langlopend conflict

Begin oktober vorig jaar ging Cursor op zwart, omdat voormalig hoofdredacteur Han Konings op non-actief werd gesteld. Daar was een langlopend conflict aan vooraf gegaan, tussen de journalisten en het college van bestuur. Uiteindelijk werd een artikel geschrapt van redacteur Bridget Spoor, over vermeende belangenverstrengeling van de nieuwe rector. Spoor diende een klokkenluidersklacht in.

Het rommelt in de wereld van de onafhankelijke onderwijsbladen. Een reden voor leden van de Tweede Kamer om daar vragen over te stellen. Na Cursor moest namelijk ook Delta van haar college van bestuur een stuk over sociale veiligheid verwijderen. Ook mocht het Delftse nieuwsplatform een openbare bijeenkomst over de sociale veiligheid aan de universiteit niet bijwonen.

De minister van onderwijs liet daarom vorige week weten hoe belangrijk hij het vond dat de persvrijheid bleef bestaan in het hoger onderwijs. Hij vond het echter niet nodig om dat wettelijk te laten vastleggen.

Niet ontevreden

Het college van bestuur is tevreden over de uitkomst van het onderzoek. Er staat immers dat van ‘stelselmatige censuur’ geen sprake is geweest. Honderden stukken werden namelijk zonder bemoeienis gepubliceerd. ‘We verwelkomen de aanbevelingen, die een steun in de rug zijn voor de weg die we al even zijn ingeslagen met Cursor’, staat in hun verklaring.

Cursor is ook niet ontevreden, net als de betreffende redacteur Spoor. Er is volgens haar nu erkenning gekomen voor het feit dat ze ‘als redactie te veel zijn tegengewerkt in hun vrije berichtgeving’. ‘Ik heb mijn klokkenluiderszaak gewonnen’, concludeert ze.