Nieuws

Bestuurswerk: alleen als je ouders meer poen hebben

Jongeren vinden het steeds lastiger om nevenactiviteiten zoals bestuurswerk naast
hun opleiding te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Jeugd Raad (NJR), die vreest voor een tweedeling en een nieuw glazen plafond voor jongeren.

De NJR, koepelorganisatie van 43 jongerenorganisaties in Nederland, ondervroeg ruim 900 jongeren die bestuurswerk doen: van Scouting en studentenverenigingen tot aan onderwijsmedezeggenschap en landelijke jongerenorganisaties. Opvallend is dat een relatief groot deel van de bestuurders een universitaire achtergrond hebben.

Gevraagd naar hun motivatie staat persoonlijke groei en ontwikkeling bovenaan. Direct daarna volgt de verbondenheid met de organisatie en de doelen daarvan. Opvallend: 95,4% van de ondervraagde jonge bestuurders in de enquête geeft aan dat
ze ‘kennis en vaardigheden tijdens hun bestuurswerk opdoen, die ze niet bij hun
studie leren’. Het gaat vaak om praktische dingen, zoals het netwerk waar ze later op terug kunnen vallen.

Studieschuld

Naast die positieve punten staat dat de jonge bestuurders zich belemmerd voelen om meer te doen. Dat komt door de druk op snel afstuderen en een nog hogere studieschuld. Eén op de drie jongeren die nu bestuurswerk doet, zegt moeite te hebben om rond te komen. Jonge bestuurders zijn veelal afhankelijk van financiële ondersteuning van hun ouders, naast een lening bij DUO. Ook ziet bijna 60% van de jonge bestuurders dat de animo voor bestuurswerk in hun organisatie de afgelopen vijf jaar is gedaald.

Volgens Luce van Kempen, voorzitter van de NJR, zijn de resultaten tekenend voor de tweedeling die onder jongeren zou zijn ontstaan, zo laat ze optekenen in het persbericht: ‘We zien dat de portemonnee van je ouders steeds belangrijker wordt voor je kansen in het leven. Een grote groep jongeren komt zo op achterstand te staan. Het wordt belangrijker in welk gezin je bent geboren, dan wat je zelf allemaal kan.’

Leiders van de toekomst

Op lange termijn kan dat volgens de NJR tot een nog grotere tweedeling leiden: ‘Jongeren die bestuurswerk doen, zijn voor een deel onze leiders van de toekomst. Als we willen dat ook onze leiders van morgen uit brede lagen van de bevolking komen en niet uit een kleine elite, dan moeten we hier snel wat aan doen. We hebben voor jongeren een nieuw glazen plafond gecreëerd waarbij de plaats van je wieg weer bepalend is voor je toekomst.’

Deze middag overhandigt de NJR een manifest aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, met de oproep om meer te investeren in de toegankelijkheid van jongerenbestuurswerk.

Zie ook de video met jonge bestuurders, over waarom zij doen wat ze doen.