Nieuws

Betere studieresultaten tijdens corona, al doet de HU het minder goed dan het landelijk gemiddelde

Archieffoto: Kees Rutten

De studieresultaten van studenten hebben niet te lijden onder de corona-uitbraak. Die zijn vaak beter dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit landelijke cijfers van de Vereniging Hogescholen. Ook de HU doet het op verschillende fronten beter dan daarvoor, maar de resultaten zijn minder goed dan het landelijk gemiddelde van hogescholen.

De uitval van eerstejaars die vorig jaar een hbo-studie zijn begonnen, is minder dan het jaar ervoor. Ook hebben meer studenten een diploma gehaald. Daarbij zijn minder studenten van studie gewisseld.

Dat blijkt uit de landelijke gegevens over de studievoorgang die de Vereniging Hogescholen (VH) gisteren publiceerde. De cijfers gaan over de voltijd bachelorstudenten. Het teruglopen van de uitval komt voor een groot deel door het opschorten van het bindend studieadvies (BSA), schrijft de VH. Daardoor konden eerstejaars zonder het benodigd aantal studiepunten doorgaan naar het tweede jaar.  

Het aantal studiestakers in het eerste jaar bij de HU vertoont een dalende lijn. Van de eerstejaars die in studiejaar 2019/2020 aan de HU begonnen, is 11,7 procent gestopt. In het jaar ervoor staakte 13,3 procent na een jaar de studie. Daarvoor stond de teller nog op 15 tot 16 procent afhakers. Wel is het HU-cijfer iets hoger dan het gemiddelde aantal van 11,3 procent studiestakers in het gehele hbo.

Diploma

Het studiesucces van de HU was in het vorig studiejaar iets beter dan het jaar ervoor. Van de studenten die in 2015/2016 een studie begonnen aan de HU had vorig studiejaar (dus na vijf jaar) 47,8 procent een diploma behaald. In 2018/2019 was dat iets minder: 46,9. Ook hier doet de HU het slechter dan gemiddeld: 51,9 procent van de hbo-studenten in het land is na vijf jaar geslaagd. Dat is 1,5 procent meer dan het jaar ervoor.

Het aantal eerstejaars aan de HU dat in het jaar 2019/2020 overstapte naar een andere studie is 22,1 procent. Dat is hoger dan de 19,1 procent in het studiejaar daarvoor. Het is beduidend meer dan het landelijk aantal studiewisselaars van 15,7 procent. Tegenover de stijging aan de HU vertonen de landelijke cijfers juist een daling ten opzichte van 2018/2019.

Verschillen

Volgens de Vereniging Hogescholen zijn er grote verschillen tussen de groepen studenten. Vwo’ers halen het vaakst een diploma binnen vijf jaar en studenten met een havodiploma veranderen het meest van opleiding. Mbo’ers stoppen vaker in het eerste jaar omdat zij goede baankansen hebben met een eerder behaald diploma, denkt de VH.  

Vrouwen doen het in het hbo beter dan mannen. 61 procent van de vrouwen heeft na vijf jaar een diploma binnen, tegenover 42,1 procent van de mannelijke studenten. Mannen stoppen vaker met de studie na het eerste jaar dan vrouwen en wisselen ook meer dan vrouwen van studie.

Ook interessant: HU Thermometer: medewerkers leveren tijdens corona kwalitatief goed werk af (zeggen ze zelf)