Nieuws

Bewezen: jongeren sloegen ‘tussenjaar’ over

Een jaartje reizen of werken voor je gaat studeren? Met het nieuwe leenstelsel in het vooruitzicht kozen veel jongeren eieren voor hun geld, bevestigen nieuwe cijfers. Ze stoomden na hun examen meteen door.

Een steekproef onder ruim achttienduizend eerstejaars studenten van universiteiten en hogescholen toont aan dat jongeren het nieuwe leenstelsel inderdaad voor wilden blijven. Internationaliseringsorganisatie EP-Nuffic brengt de uitkomsten vandaag naar buiten.

Een tussenjaar was ooit heel normaal. In september 2013 had één op de tien nieuwe studenten aan de universiteiten en hogescholen een gap year achter de rug: ze waren pas gaan studeren na een jaartje backpacken of werken.

Maar toen de basisbeurs zou worden afgeschaft, sloeg de twijfel toe. Veel jongeren gingen meteen na hun eindexamen naar het hoger onderwijs om een hoge studieschuld te voorkomen. Het tussenjaar werd minder populair, zelfs toen de politiek de plannen met de basisbeurs een jaar uitstelde.

Van de huidige eerstejaars heeft slechts één op de twintig zo’n tussenjaar genomen. Deze jongeren gingen er een jaar tussenuit en namen op de koop toe dat ze geen basisbeurs meer zouden krijgen.

 

© HOP. Bron: Startmonitor /EP-Nuffic/ResearchNed.

Opvallend genoeg hebben vooral universitaire studenten hun tussenjaar laten schieten: slechts drie procent van de eerstejaars durfde het nog aan. Met name aankomende juristen en studenten van groene opleidingen kozen zelden voor een jaar reizen of werken (minder dan twee procent). Studenten van opleidingen in de talen en cultuur lieten zich iets minder vaak afschrikken (4,6 procent).

Hbo’ers lieten zich minder gelegen liggen aan het leenstelsel: zes procent is er tussenuit geweest. Het verschilt ook hier per sector. Het minst vaak (vier procent) namen de agrarische studenten een tussenjaar, terwijl studenten in taal en cultuur er nog altijd het meest voor kiezen: vijftien procent.

Op het studiesucces heeft het tussenjaar over het algemeen weinig effect, aldus de onderzoekers van ResearchNed, die voor EP-Nuffic analyses hebben gemaakt. “Studenten vallen na een gap year even vaak uit als studenten die direct zijn doorgestroomd.” Wel lijken studenten iets beter te presteren als ze gereisd hebben in plaats van gewerkt, maar het scheelt niet veel.

EP-Nuffic moedigt jongeren aan om een reis te maken voor ze gaan studeren. Voorzitter Freddy Weima: “Een tussenjaar nemen voorafgaand aan je studie werkt heel goed voor je studiekeuze. Uit dit onderzoek blijkt dat driekwart van de eerstejaars studenten na een tussenjaar er meer van overtuigd is de juiste studie gekozen te hebben.”