Kort

Bezuinigingen op hoger onderwijs? Puur ’theoretisch’

Een paar dagen geleden leek het nog nieuws: er lagen al plannen klaar voor forse bezuinigingen op het hoger onderwijs. Zoals 1,9 miljard korting op het hogeronderwijsbudget en het inkorten van hbo-opleidingen naar drie jaar. Maar minister Van Engelshoven verzekert in een interview met Erasmus Magazine dat het slechts ‘een theoretische exercitie is’. En: ‘Dit is niet iets wat we nu gaan doen.’ Wordt vast en zeker vervolgd.