Nieuws

Bijna vier procent van de studenten heeft gestemd

Het loopt niet echt storm bij de verkiezingen voor de studenten in de medezeggenschapsraden van de HU. Voor de studentengeleding in de Hogeschoolraad (HSR) heeft tot nu toe 3,7 procent van de studenten hun stem uitgebracht.

Dat blijkt uit de tussenstand van de verkiezingen die op woensdag op Sharepoint is gepubliceerd. Voor de medezeggenschapsraad bij de Faculteit Economie en Management (FEM) nam tot nu toe 5,4 procent van de studenten de moeite om te stemmen, bij de faculteitsraad van Natuur en Techniek bleef het aantal steken op 3,4 procent.

Bij de medewerkers is meer animo. Bijna 16 procent van het personeel maakte de gang naar de virtuele stembus voor hun kandidaten in de HSR. Een derde van het ondersteunend  personeel bij de HU Diensten stemde voor de Personeelsraad. Bij de FEM stemde tot op heden ruim 30 procent op de personeelsgeleding op de faculteitsraad. Bij andere faculteiten waren geen verkiezingen nodig.

IJskarren
Op woensdag en donderdag staan op verschillende locaties ijskarren (foto) waar gratis ijsjes worden verstrekt. Op speciaal opgestelde laptops kunnen studenten en medewerkers een stem uitbrengen. Dit kan tot en met zondag 15 mei op
www.verkiezingen.hu.nl.

De uitslag van de verkiezingen wordt dinsdag 17 mei bekendgemaakt tijdens een borrel van 16.00 tot 18.00 uur op de Faculteit Educatie.