Nieuws

Bildungscafé vluchtelingen: ‘De wil om talent een kans te geven is er’

In navolging van Trajectums bildungsnummer, nu in de bakken, organiseerde de redactie samen met de Faculteit Educatie op donderdag 10 december een bildungscafé met het thema: HU, podium voor vluchtelingstudenten?

Wat is er nodig om vluchtelingstudenten zich thuis te laten voelen op de HU? Die vraag stond tijdens het tweede Bildungscafé van dit schooljaar centraal. Hoewel al tien jaar geleden geschreven, was de voorstelling van het Utrechtse theatergezelschap Intra Mintra, waarmee het café van start ging maar al te actueel. 'Kaasfondue en de angst voor blauw' van de Utrechtse schrijver Olaf Stomp, beschrijft de kennismaking van twee echtparen. Twee voormalige asielzoekers uit Iran, die in een nieuwbouwwijk een huis toegewezen krijgen, komen kaasfonduen (stipt half 7!) bij de buren die op hun beurt terug komen van hun vooroordelen. Zo blijken de buufjes niet zo ‘asielzoekerig’ als verwacht.

Vooroordelen
In het publiek zat onder meer Esther van der Hoeven, projectleider bij New Dutch Connections, een organisatie die coaches en maatjes aan asielzoekers koppelt. Een herkenbare opmerking, zegt ze doelend op de aanvankelijke onwetendheid van autochtone Nederlanders. ‘Je komt weinig tot niet in aanraking met vluchtelingen, waardoor er massa’s vooroordelen ontstaan. Mijn tip: ontmoet elkaar, dat is de enige manier om die weg te nemen.’

Maar niet alleen vooroordelen kunnen het ‘thuis laten voelen op de HU’ verhinderen. Het is ook een kwestie van omgaan met een nieuwe situatie, aldus Van der Hoeven over de recente stroom van vluchtelingen. Wat dat betreft is onderwijs volgens haar een spiegel van de samenleving; en die is nog erg vaag en zoekend. ‘De wil is er, we moeten nu kijken hoe we met de situatie omgaan.’

Label
Juist dat blijkt nog een pittige opgave. Naar aanleiding van een aantal stellingen gaan diverse deelnemers, onder andere Mardjan Seighadi, directeur van studentvluchtelingenorganisatie UAF en Dick de Wolff, directeur van de Faculteit Educatie, met elkaar in discussie. Hoe het beleid precies moet worden ingericht, blijkt nog een onderwerp van discussie. Maar dat er in het onderwijs sprake moet zijn van maatwerk, is een gedeelde mening. 
Wel moet dat maatwerk zijn op basis van gelijkwaardigheid: uitgaande van de kansen van de vluchteling en de huidige samenleving die er liggen. De wil binnen de HU om talent een kans te geven en te faciliteren is er – en het liefst op maat. Maar dan wel zonder label.