Nieuws

Blended lerarenopleidingen gestart op Bonaire

Vijftien personen zijn deze maand op het Caraïbisch eiland Bonaire gestart met het volgen van een ‘blended’ opleiding tot tweedegraads docent. Die wordt onder meer verzorgd door de faculteit Educatie. Het gaat om de lerarenopleidingen biologie, wiskunde, techniek, gezondheidszorg & welzijn en omgangskunde.

Blended learning is een onderwijsconcept waarbij studenten leren door de combinatie van face-to-face onderwijs, een elektronische leeromgeving en leren op de werkplek. De docenten zijn aan het begin en einde van een module op het eiland aanwezig voor opstart, uitleg, het geven van practica en toetsing. De rest van de module vindt op afstand plaats via de blended leeromgeving HUBL.

Diploma
De studenten zijn afkomstig van Bonaire, St. Eustatius en Saba – ook bekend als de BES-eilanden – en volgen de modules in het kader van het programma Maestro Kompas, dat door de HU en de Open Universiteit in opdracht van het ministerie van OC&W is opgezet. Het doel hiervan is on- en onderbevoegde docenten op te leiden en duurzame opleidingsmogelijkheden in de Caraïbisch regio te creëren. Naar verwachten zullen de eerste studenten die hun bacheloropleiding op deze wijze volgen hun diploma in 2016 in ontvangst nemen.

De blended modules worden aangeboden en verzorgd door docenten van HU, University of Curaçao, Universiteit Aruba en University of St. Maarten. Eerder zijn vanuit het programma Maestro Kompas al de modules Taal & Rekenen en Gedrag door de HU verzorgd op de BES-eilanden.

Bron: HU Redactie