Columns

Beurzenbeleid van de HU

We hadden in ons land tot 2012 het Huygens Scholarship Programme, dat 7 miljoen euro aan beurzen uitkeerde aan talentvolle buitenlandse studenten. Sindsdien stellen enkele universiteiten en hogescholen mondjesmaat beurzen ter beschikking. Buitenlandse studenten kunnen pagina’s aan teksten op de Nuffic-site doorworstelen, maar zullen vaak verbaasd kijken wat andere landen aan beurzen te bieden hebben.

Ondanks dat Nederland het grootste Engelstalig onderwijsaanbod heeft van Europa, komen studenten eerder uit bij Frankrijk, Duitsland of de Scandinavische landen, omdat het onderwijs goedkoper is en zij een uitgebreider beurzenprogramma hebben.
De Hogeschool Utrecht is meer actief in uitwisselingen van een half jaar (Engelstalige minoren) of een jaar, maar heeft niet zoveel keuze in Engelstalige bachelor- of masteropleidingen.

Dat zijn drie bacheloropleidingen op de FEM en één op de FCJ. En dan nog één masteropleiding Master of Business Studies (MBS) in Innovation in European Business, die gedaan wordt samen met Institut Supérieur du Commerce in Parijs en de University College Cork in Ierland.
De HU doet niet echt (financiële) moeite om buitenlandse studenten te trekken, ondanks de hoog opgehemelde samenwerking met CARPE. Gelukkig kan de HU uitwisselingsstudenten wel ruim twintig Engelstalige minoren aanbieden van 30 EC. Dat noem ik een doekje voor het internationaal bloeden.