Columns

Bezuiniging op Olympos raakt HU-student hard

De Hogeschool Utrecht vermindert de subsidie aan sportcentrum Olympos met ingang van 2015 van drie naar twee ton. Florijn Perdok, raadslid van de eenmansfractie Student & Sport in de Hogeschoolraad, reageert hieronder.

Voor de studenten van de Hogeschool Utrecht zal de bezuiniging hard aankomen. Steeds meer studenten kijken bij hun studiekeuze kritisch naar een nieuwe stad; logisch nu studeren steeds duurder wordt. Waar kijkt een toekomstig student van de Hogeschool Utrecht naar? Een nieuwe stad moet voldoende faciliteiten hebben voor een betaalbare prijs. Olympos kan gezien worden als een USP (Unique selling proposition) voor de vestiging van (nieuwe) studenten en heeft voor de HU dus een marketingwaarde.

Ook bouwt studentenhuisvester SSH Utrecht het nieuw studentencomplex Johanna voor 600 studenten in De Uithof, waardoor er dus meer potentiële sporters zullen zijn. Dat er weinig HU-studenten sporten bij Olympos klopt maar de gehele HU verkast binnen nu en twee jaar richting De Uithof dus het sporten bij Olympos kan dan zeer aantrekkelijk zijn. Zou het besluit van de hogeschool te vroeg zijn genomen? Ik denk van wel.

Er wordt nu al gesproken van de mogelijkheid dat HU-studenten straks niet meer welkom zijn bij Olympos of dat ze veel meer moeten gaan betalen.