Columns

Blended learning in Kenia

Veel studenten en docenten die een keer meegedaan hebben aan een uitwisselingsprogramma kijken uit naar een volgende keer. Twijfelaars zijn vaak onterecht bang, omdat de communicatie en het lesgeven meestal in het Engels gaat.
Onlangs was er een hoorzitting in de Tweede Kamer over internationalisering in het onderwijs. Freddy Weima van EP-Nuffic en Mervin Bakker van Neso Indonesië pleitten voor meer geld ter promotie van het Nederlandse hoger onderwijs en meer afstemming tussen ministeries, bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking en onderwijs.

In oktober bezochten enkele docenten van de Faculteit Educatie (FE) hun collega’s van de MOI universiteit in Eldoret (Kenia) om onder andere te praten over onderwijs op afstand en blended learning.
Een kijkje werd genomen in de katholieke kostschool St. Catherine’s School for Girls, waar kinderen van alle gezindten worden toegelaten. 550 meisjes tussen de 12 en 16 jaar staan elke ochtend om 5 uur op en beginnen met een gezamenlijk gebed. Om acht uur starten de lessen, die duren tot half vijf, onderbroken met een lunch tussen 12 en 1 uur en twee keer met een pauze. Om zes uur gaan ze eten en kwart over tien gaan de lichten uit.
Stephanie Edwards van de FE maakte van het bezoek een kort filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=AQAgZeGgtQM.