Columns

Bureaucratie

Bureaucratie is een organisatiestructuur waarbij procedures, veel regels, een strakke hiërarchie en een grote verdeling van taken een organisatie (met name de ambtenarij) bijzonder log en daarmee vaak ineffectief maken.

Het voordeel van een bureaucratie is dat iedereen volgens dezelfde regels en procedures wordt behandeld, zodat er gelijkheid ontstaat. Voornamelijk overheidsinstanties zijn gevoeliger voor bureaucratisme vanwege dit gelijkheidsideaal. Wanneer er te veel aan deze regels en procedures vastgehouden wordt klinkt de klacht dat een bureaucratische organisatie onpersoonlijk wordt en het erg lang duurt om iets te regelen: ‘We zijn al zo'n negen maanden bezig om onze columnisten die voor Trajectum schrijven, betaald te krijgen, tot op heden zonder resultaat.’ Het duurt lang voordat mensen worden geholpen of voordat een bepaalde dienst is verleend en bij klachten worden verantwoordelijkheden gemakkelijk afgeschoven op andere werknemers binnen de organisatie. Wanneer regels voorrang hebben op de menselijke benadering heeft dat doorgaans ook zijn weerslag op het personeel van een bureaucratische organisatie. De motivatie om een effectieve oplossing voor iemand te zoeken ontbreekt.