Columns

De HU mag wel eens een toontje lager zingen

Cees Meijer, docent hbo-rechten, reageert op het commentaar in de rubriek 'Volgens Rutten' over academisch geschoolde docenten in Trajectum nummer 3.

Ik begrijp dat je er in een HU-blad niet omheen kunt. Heb je zelf een universitaire opleiding gehad en wetenschappelijk onderzoek gedaan? Dan moet je toch weten dat wat de HU op dit terrein presteert in het algemeen niet te vergelijken is met het niveau dat de universiteit vraagt.
Dat is natuurlijk ook logisch want we hebben te maken met verschillend niveau. Studenten met havo als vooropleiding – laat staan de mbo-instroom – kun je doorgaans niet dezelfde maat nemen als vwo-abituriënten. En bij de basis begint het toch? Op dit punt vergist de HU zich soms deerlijk, is mijn inzicht en ook ervaring. Ik heb behalve aan hbo-opleidingen ook een verleden liggen als docent in vwo en havo.
 
Kortom: de HU mag wat mij betreft soms wel eens een toontje lager zingen als het gaat om onderzoek en masteropleidingen. Laat de HU eerst maar eens zijn organisatie en dergelijke op orde krijgen zodat de hogeschool eindelijk eens wat hoger in de ranking staat voor wat betreft de studententevredenheid.