Columns

Een boodschap uit Arusha

Een bericht uit Arusha in Tanzania, waar ik een vrijwilligersproject doe. Men verwacht van mij dat ik suggesties geef hoe een jaarlijks evenement te verbeteren. Het is lastig om te begrijpen hoe de organisatie in elkaar zit. Het gaat om een gecombineerde landbouw- en veeteelttentoonstelling. De stallen voor de dieren staan er permanent en de grond wordt zodanig bewerkt dat tijdens de tentoonstelling, de eerste week van augustus, geïnteresseerde boeren goed kunnen kijken hoe het er allemaal bij staat. Ook Nederlandse zaadtelers zijn vertegenwoordigd.

Er worden dan zeven ingangen bewaakt door twee politiemensen en iemand van de organisatie, TASO (Tanzanian, Agricultural Society). De ingangen zien er niet uit. Grote kuilen, die nu met water gevuld zijn door de heftige regen van de afgelopen dagen. Binnen op het terrein, dat de regering aan TASO verhuurd, staat op sommige plaatsen het gras een halve meter hoog.

Men wil ook graag suggesties hoe een International agricultural and live-stock training institute opgezet moet worden. Omdat de leidinggevenden allemaal een PhD op zak hebben, vaak gehaald met Europese scholarships, zijn ze verschrikkelijk goed met zaken op papier zetten. Dikke boekwerken gevuld met missies, visies, doelstellingen en strategieën, maar schijnbaar niet echt praktisch ingesteld, wel als het gaat om het aanvragen van buitenlandse fondsen.