Ervaring voor weinig geld

Wat gooit de HU met het badwater weg?

Het betreft mezelf, maar ook veel uittredende (geen exorcists) babyboomers, die graag nog wat voor de Hogeschool Utrecht willen doen. Een aantal van hen laat de school achter zich en gaat reizen, veel lezen, zich met de kleinkinderen bezighouden of gewoon lekker nietsdoen. Anderen zijn best bereid om nog wat werk te verrichten, maar dat blijkt soms lastig. De afspraak is dat docenten op de officiële pensioendatum vertrekken, of als ze eerder op willen stappen, kan dat altijd. Maar doorwerken is er niet bij. Je moet drie maanden uit dienst van de HU zijn en kan dan eventueel als freelancer opnieuw beginnen, wat enkelen ook doen.

Duidelijk zou je zeggen. Maar een trip namens een faculteit naar het buitenland om samen met een jongere collega gastcolleges te gaan geven, gaat niet. Dat is tegen de regels. Jammer, want voor zo’n buitenlandse trip vraagt zo’n gepensioneerde freelancer vaak alleen of zijn onkosten vergoed kunnen worden. Uren hoeven niet betaald te worden en roosterproblemen zijn er meestal niet. Wel kan gebruikgemaakt worden van zijn kennis en ervaring.

Waarom worden er geen activiteiten bedacht waarbij ex-docenten ingeschakeld worden in bijvoorbeeld vakantieperiodes, waarvoor reguliere docenten niet te porren zijn. Vernieuwen en verjongen betekent niet dat je beschikbare ervaring moet weggooien.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...