Columns

Examencommissies hebben ’t druk.

Op de Faculteit Educatie verving vanmiddag Sjef Vogel, directeur onderwijs, onderzoek en studentenzaken, Jan Bogerd om een lezing te geven voor 25 gepensioneerde HU-medewerkers, onder wie voormalig college-van-bestuursvoorzitter Henk de Greef. “Ik heb al 36 dienstjaren bij de HU”, begint Sjef, “wie van jullie heeft er meer?” Bijna de helft van de handen gaat omhoog. “Dan hebben jullie waarschijnlijk ook wel School Maken gelezen over de geschiedenis van de HU.” Toch loopt hij langs enkele cruciale data. In 1986 krijgt de Hogeschool Utrecht een wettige basis. “En in 1987 een nieuw bekostigingssysteem”, vult De Greef aan. In 1994 fuseren zes hogescholen tot de HU.

In 2001 was er fraude op een aantal hogescholen. Ook op de HU. Sjef vertelt dat die zaak pas in 2012, na allerlei gerechtelijke procedures, kon worden afgesloten. Een andere nare affaire was die van InHolland, mede ontstaan door de prestatie-afspraken van de staatssecretaris van O,C & W, Halbe Zijlstra. Die eiste meer rendement, waardoor InHolland wat soepeler werd in het uitreiken van diploma’s aan langstudeerders. Daarom startte de HU het project van cijfers tot diploma en gingen landelijk examencommissies niet alleen meer over procedures, maar moeten ze ook de kwaliteit van het onderwijs bewaken. Jaarlijks krijgen de HU-examencommissies zo’n 25.000 verzoeken en klachten te verwerken.