Columns

Hoe lang nog liberaliseren?

Er valt soms best wat voor te zeggen, maar aan de andere kant… Belachelijk dat de Israëliers maar doorgaan met bouwen in bezet gebied. Maar er wonen uiteindelijk ook heel veel Palestijnen in Israel. Door de éénkind-politiek in China hebben we nu ruim 1,3 miljard Chinezen in plaats van ruim twee miljard. In democratisch India keek men niet op een kind meer of minder, waardoor zij de Chinezen in aantal bijna hebben ingehaald. Hoever ga je in ethiek, mensenrechten en liberalisering?

De liberalisering van publieke diensten is al enige decennia aan de gang in ons land. Het zou beter voor de consument zijn, efficiënter en goedkoper. Die liberaliseringsgolf startte eind jaren tachtig toen de Postbank werd overgenomen, daarna de verzelfstandiging van de PTT en weer later die van de Spoorwegen met apart Prorail. De kredietcrisis was echter een gevolg van de liberalisering van de bancaire sector.

Minder verantwoordelijkheid bij de overheid. Het riekt een beetje naar ’t afschuiven ervan. De zorg gaat naar de gemeenten, die te weinig armslag krijgen. Eigenlijk gaat het in het onderwijs niet anders. Scholen krijgen krijgen meer te zeggen over een budget, dat niet toereikend blijkt. Natuurlijk komen er wel controlerende instanties bij. Na een paar generaties wordt het roer weer omgegooid.