Columns

Hoe taalvaardig zijn hbo-studenten?

In Profielen (de Trajectum van de Hogeschool Rotterdam) staat dat het hbo schrijven serieuzer moet nemen. Het blad baseert dit op internationaal onderzoek van het OESO. Het hbo zou vrijwel niets toevoegen aan de praktische taalvaardigheid van zijn studenten, terwijl Nederland op het gebied van praktische taalvaardigheden in de wereld een derde plaats inneemt, na Finland en Japan. Dat hebben we vooral aan het voortgezet onderwijs te danken. Toch is taallector Amos van Gelderen weinig verbaasd: “Veel scripties blijven inderdaad op havo-niveau hangen”.

Het gebruik van het juiste Nederlands is onderdeel van het vak copywriting, dat in de minor Reclame gegeven wordt door de docenten Willemijn Menken en Frank van Geffen. Zij geven het vak samen. Willemijn verzorgt de creatieve kant en Frank de taaltechnische kant. Elk jaar scoren zij uitmuntend bij de studentenevaluaties. Veel minorstudenten stappen in februari over naar hun afstudeertraject en hebben dan direct profijt bij het schrijven van hun scriptie.

En ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat Frank een keer in de week mijn blogs even doorneemt om die van opmerkingen te voorzien. Om bijvoorbeeld te suggereren om ‘omdat’ te veranderen in ‘doordat’, of om gewoon te vragen wat ik met iets bedoel. Zo’n collega wens je nu een extra vol kerstpakket.