Columns

HU gericht in beweging

HU gericht in beweging was de titel van Sjef Vogels presentatie op de FE voor gepensioneerde HU-medewerkers, waar ik het gisteren ook even over had. De desastreuze rendementsafspraken die Halbe Zijlstra maakte met de hogescholen zal er toe leiden dat de HU waarschijnlijk zes miljoen euro krijgt en de andere hogescholen uit de Randstad niet, omdat de HU wel voldoet aan een aantal gestelde criteria, waaronder voldoende lectoren en voldoende docenten met een master en gepromoveerde leidinggevenden.

De HU moet goed bij kas zitten, want de twintig procent bezuiniging op het dienstverlenend personeel is bijna voltooid, waardoor in 2020 ook nog ruim tien miljoen euro ten goede komt aan onderwijs en onderzoek. Een kritische vraag volgde: “Hebben de docenten de laatste jaren niet te veel onnodige administratieve taken overgenomen?” “Daar heb je misschien wel gelijk in”, antwoordde Sjef, “maar daar buigt een werkgroep zich nu over.”

Want daar is de HU echt een topper in, het formeren van discussiegroepen en het schrijven van beleidsplannen. Morgen gaat het college van bestuur weer rond de tafel zitten met faculteits- en instituutsdirecteuren, teamleiders en docenten om te praten over de toekomst van de HU met nu nog 6 faculteiten, 24 instituten en ongeveer 80 opleidingen.