Columns

HU jaarverslag 2011

Het jaarverslag van onze hogeschool is vanmiddag digitaal verspreid. Volgens de raad van toezicht was het een bewogen jaar. Zij schrijft ook Hogeschool Utrecht heeft de kritiekpunten succesvol weggewerkt en voldeed per 1 september 2011 volledig aan de eisen. Het project Van Cijfer tot Diploma heeft geleid tot een verscherpte interne kaderstelling, waardoor de borging van procedures sterk is verbeterd. Ja, op schrift doen we het altijd geweldig.

De praktijk is wat weerbarstiger. Want het genoemde project heeft tot veel ellende geleid en ook gezorgd voor veel negatieve reacties van studenten, die veel te lang op hun cijfers moesten wachten. Sommigen worden nog steeds van kastje naar de muur gestuurd. Buitenlandse partneruniversiteiten klagen over uitblijvende resultaten van hun ex-changestudenten.

Een van de maatregelen van ditzelfde project is dat freelance docenten geen cijfers mogen invoeren, want dat zou tot fraude kunnen leiden. Nu moet een docent in vaste dienst aangewezen worden om het cijferlijstje te voorzien van een handtekening en deze in Osiris zetten.

Bekwame freelancedocenten die scripties begeleiden mogen de studenten niet meer beoordelen. Maar het gebeurt nog steeds. Ik ben benieuwd wie er met een oplossing komt voor al die studenten die nu afstuderen en maar blijven wachten op hun cijfer.