Columns

International Business Studies

Namens de HU mocht ik twee keer naar het buitenland om onze Engelstalige opleidingen te promoten op zogenaamde Education Fairs in China en Indonesië. Op die beurzen waren ook veel reguliere universiteiten en bijna alle Nederlandse hogescholen vertegenwoordigd. Ik bood vier Engelstalige bacheloropleidingen aan en twee Engelstalige masters. Een schamel aantal als je het vergeleek met andere hogescholen.

Saxion was zeer actief en stuurde elk jaar vaak meer dan twee (elke keer dezelfde) vertegenwoordigers. In Aziatische landen ziet men graag vertrouwde gezichten terugkeren, dat schept een band. Terwijl wij denken dat we elke docent een kans moeten geven. (Rendementsdenken?)
Zowel Stenden als Saxion hadden elk tien Engelstalige bacheloropleidingen en nog meer Engelstalige minors. Saxion had daarbij vijf verschillende preparatory courses.

De FEM, voorloper met Engelstalige opleidingen binnen de HU (alleen de FCJ heeft met International Communication & Media al jaren succes), heeft nu van het college van bestuur toestemming gekregen om een vierde instituut te gaan voeren voor Engelstalig onderwijs: Institute for International Business Studies. Dit meldt FEMail vandaag.
Hierdoor zal het Engelstalig onderwijs apart gepositioneerd worden binnen de FEM, met een eigen examen- en opleidingscommissie. De voorbereidingen hiertoe zijn in gang gezet. Ik kan het alleen maar toejuichen, want eigenlijk biedt de HU weinig mogelijkheden voor internationale studenten.