Columns

Is er een hogere macht?

Overmorgen vertrek ik als agnost naar Kenia, al ben ik eigenlijk een atheïst. Maar die laatste groep, een kwart van de Nederlanders, valt niet zo goed in het Oost-Afrikaanse land dat drie keer zo groot is als Frankrijk. Ongeveer tweederde van de Keniaanse bevolking belijdt een of andere vorm van christendom en een niet-gelovige wordt gewantrouwd. Oppassen dus als ik in de scholen waar ik kom met studenten en leerlingen ga discussiëren over geboortebeperking of homofilie.

De FEM-directie gaat met Martin de Boer bespreken hoe de kennis over de vier studenttypen uit het onderzoek Wat beweegt je student? gebruikt kan worden in het onderwijs. De student die we het meest aantreffen op de HU is de 'plichtsgetrouwe samenwerker' (57%) met een actieve studiehouding. Martin meldde dat met enkele andere vragen in de enquête de percentages wel iets konden afwijken.

Hoe zouden de vragen geluid hebben in de enquête over religie en spiritualiteit van Trouw? Nederland zou 31% agnosten, 27% ietsisten, 25% atheïsten en 17% gelovigen tellen. Maar met andere vragen zouden er misschien iets andere percentages hebben kunnen uitkomen. Volgens Trouw is onder ietsisten en agnosten het geloof in een leven na de dood nog springlevend. Ik ga me in Kenia een beetje op de vlakte houden.